Čas


Tisk Email

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
 
pořádala symposium

SPECIÁLNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ NEMOCNIČNÍCH BUDOV

ve středu 10. října  2012 v 10.00
 
v  sále č. 217
Praha 1, Novotného lávka 5

Symposium se týkalo speciálních technických zařízení nemocničních budov a dalších zdravotnických pracovišť. Pro bezpečnou a spolehlivou zdravotní péči jsou nezbytné kvalitní projekty, montáže, revize a každodenní provoz elektrických rozvodů, medicinálních plynů, vzduchotechniky a informačních technologií.  
K aktivní účasti, k diskusím a k navazování profesních kontaktů byli pozváni  projektanti, stavební a montážní firmy, revizní technici, provozní technici nemocnic, biomedicínští inženýři a technici, vedoucí pracovníci investičních a provozních útvarů zdravotnických zařízení a manažeři kvality. Pozváni byli také pracovníci státní správy, centrálních úřadů a pedagogové z oboru BMI.
 
PROGRAM SYMPOSIA

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

1. Úvodní slovo, CÍLE symposia
Ing. Zdeněk Šlégr - odborný garant - ČSZT

2. Studie proveditelnosti (investiční záměr) - základ úspěšnosti
Ing. Jiří Petráček - ČSZT / FN MOTOL, Praha

3. Specifika Projektů pro zdravotnictví
Ing. Luděk Tomek - LT PROJEKT, Brno

4. Požadavky na vnitřní prostředí ve zdravotnictví a legislativa
Ing. Zuzana Mathauserová - STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - VUT v Brně - Fakulta stavební - Ústav TZB

5. Vzduchotechnika a její význam pro vnitřní prostředí budov ve zdravotnictví
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - VUT v Brně - Fakulta stavební - Ústav TZB

6. Elektrorozvody ve zdravotnictví na rozhraní technických norem
Ing. Zdeněk Šlégr - ČSZT/IKEM, Praha
 
ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

7. Hygiena vody v nemocnicích na internetovém portálu TZB-info
Ing. Dagmar Kopáčková, Ph.D. - TZB-INFO, Praha,
www.tzb-info.cz

8. Strukturovaná kabeláž pro přenosy životně důležitých dat v dnešní nemocnici
Ing. Josef Středa - AG COM, Smiřice

9.     Rozvody medicinálních plynů pro bezpečnou a spolehlivou zdravotní péči
Mgr. Petr Lajžner - MZ LIBEREC, Liberec

Video animace nehody poškození tlakové láhve
Video amatérská raketa z tlakové láhve

10. Možnosti optimalizace parametru výkon/cena
Ing. Luděk Tomek - LT PROJEKT, Brno

11. Hodnocení investičních projektů
Ing. Jaroslav Trubka - MZ ČR - Oddělení financování investic, Praha

12. ZÁVĚRY a ukončení symposia

ČSZT neodpovídá za obsah a jazykovou redakci přednesených odborných sdělení.
 

 

mediální partner: