Čas


Výbor Tisk Email

VÝBOR A PŘEDSEDNICTVO ČSZT NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2013–2016

 

předseda Ing. Jiří Petráček ved. OZTI FN v Motole
místopředseda Ing. Marek Gajovský ved. OZT FN Ostrava
vědecký tajemník MUDr. František Jurek MN Ostrava/VŠB-TUO
hospodář Ing. Zdeněk Šlégr klinický inženýr IKEM
členové Ing. Martin Augustynek VŠB-TU Ostrava
  Prof. MUDr. Jozef Rosina, CSc. děkan FBMI ČVUT
  Mgr. Jaroslav  Storm radiol. fyzik FN Hradec Král.
     
REVIZNÍ KOMISE    
členové Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. FEL ČVUT
  Ing. Martin Černý, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Jan Náhlík IKEM
     
TAJEMNÍK Ing. Helena Rybínová, CSc.