Čas


Spolupracujeme Tisk Email

SPOLUPRACUJEME

 

ČSZT spolupracuje se státními orgány a vzdělávacími institucemi :

-  Ministerstvo zdravotnictví ČR

-  ČVUT  Fakulta biomedicínského inženýrství a Fakulta elektrotechnická

-  VŠB - TU Ostrava

-  Státní ústav pro kontrolu léčiv

-  Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

-  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

-  Státní úřad pro jadernou bezpečnost

-  Elektrotechnický zkušební ústav

-  Strojírenský zkušební ústav

-  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

-  Český metrologický institut

 

Hlavní partneři při pořádání odborných akcí z řad odborných společností a sdružení

-  Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně

-  Česká asociace sester

-  Společnost radiologických asistentů ČR

-  Radiologická společnost ČLS J. E. Purkyně

-  Pracoviště vysokých škol se zaměřením na biomedicínské inženýrství