Čas


Tisk Email

 

ČSN 33 2000-7-710:2013, stav v r. 2016 beze změny

Odkaz na informace Ing. J. Melena,  soudního znalce pro obor bezpečnost práce – zvláštní specializace v elektrotechnice (ZDE):

    Komplexní návrh odborného týmu ČSZT týkající se oprav článků technické normy ČSN 33 2000-7-710:2013,  čítající 19 stran textu formátu A4, byl předán 12.12.2013 ÚNMZ, který by ve své pravomoci a odpovědnosti měl rozhodnout o důvodnosti tohoto návrhu a o potřebě opravy současného znění normy. Dosud nerozhodl!  Podrobnosti k NÁVRHU lze nalézt na: www.cszt.cz

   Jako jeden z členů zpracovatelského týmu ČSZT, podílející se na návrhu oprav vydané normy ČSN 33 2000-7-710:2013,  doplňuji  prvotní informaci k textu: „ÚNMZ dosud nerozhodl!“:  ZDE