Čas


Tisk Email

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR

pořádaly sympozium

LÉKAŘSKÉ OZÁŘENÍ V PRAXI

6. května 2014 od 10:00

v  sále č. 217
Praha 1, Novotného lávka 5

Sympozium bylo určeno pro vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, lékaře, diplomované/všeobecné sestry, pracovníky RDG klinik a oddělení, pracovníky oddělení zdravotnické techniky, biomedicínské techniky a inženýry, radiologické fyziky a radiologické asistenty.

Cílem bylo objasnění problematiky nové legislativy, týkající se místních radiologických standardů a povinností provádět interní klinické audity.

Akce zároveň upozornila na problémy spojené se zadáváním veřejných zakázek na zdroje ionizujícího záření. Z tohoto důvodu bylo sympozium vhodné i pro pracovníky, kteří vyhlašují veřejné soutěže.

V pětihodinovém odborném programu zazněly názory nejen personálu nemocnic, ale i dodavatelů zdrojů ionizujícího záření. Součástí byla i reakce na programy dotací Evropské Unie, které již probíhají a řídí je Ministerstvo zdravotnictví.

Podle vyhlášky MZ ČR č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem výborů ČSZT, ČAS a SRLA ČR byla tato akce ohodnocena 4 KREDITY.

PROFESE ÚČASTNÍKŮ SYMPOZIA

PRACOVIŠTĚ ÚČASTNÍKŮ SYMPOZIA

 

PROGRAM SYMPOZIA

ÚVOD
Ing. JiříPetráček - FN Motol

 

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

1.     Standardy zdravotní péče – radiologické standardy
Ing. Jitka Nožičková - SÚJB

2.     Interní klinický audit místních radiologických standardů – první zkušenosti z praxe
Ing. PetraMihalová - Nemocnice na Homolce

3.     Lékařské ozáření a radiologické standardy
Mgr. Ondřej Krahula - ÚVN Praha

4.     První zkušenosti s interními klinickými audity
Mgr. Jaroslav Storm - FN Hradec Králové

5.    Bezpečnost v radiologii
MUDr. MichalKodaj - Nemocnice Třinec Podlesí

6.     Osobní dozimetrie a speciální ochranné pomůcky při radiodiagnostických výkonech
Ing. Kateřina Daníčková - FN Motol
Ing. Daša Chmelová - FN Motol

 

ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

7.    Možnost redukce kovových artefaktů
Ing. Lukáš Knybel - FN Ostrava

8.     Problémy CT, MRI a USG vyšetření s kontrastní látkou
Zuzana Klučková - VŠB-TU Ostrava

9.     Automatizovaný výpočet dávek pacientů a MDRÚ ve FN Motol
Ing. Daša Chmelová - FN Motol
Bc. Martin Pytloun - FN Motol

10.    Zadávání výběrového řízení
Ing. Peter Palaj - FN Motol
Ing. JanKoudelka - FN Motol

11.    Problémy při nákupech zdrojů ionizujícího záření zvláště CT
Ing. JiříPetráček - FN Motol

 

FIREMNÍ BLOK SE ZKUŠENOSTMI FIREM SE ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

12.    GE Healthcare
Ing. ZdeněkSvoboda

13.    Audioscan / Toshiba
Ing. Otakar Pluhař

14.    Siemens
Ing. Luboš Tůma

15.    Philips
Ing. AlešKraina

 

ZÁVĚR A UKONČENÍ SYMPOZIA
Ing. JiříPetráček - FN Motol

 

ČSZT neodpovídá za obsah a jazykovou redakci přednesených odborných sdělení.