Čas


Tisk Email

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
ČVUT Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství
ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická
 
pořádaly sympozium

VÝBĚR ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU A JEHO VLIV NA BEZPEČNOST PACIENTA

10. října 2014 od 10:00
v  sále č. 217
Praha 1, Novotného lávka 5


 
Sympozium bylo určeno pro vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, lékaře, diplomované/všeobecné sestry, pracovníky oddělení zdravotnické techniky, biomedicínské techniky a inženýry.
Akce upozorňovala na problémy spojené se zadáváním veřejných zakázek a s připravovanou novou legislativou v oblasti zdravotnických prostředků.

Podle vyhlášky MZ ČR č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla tato akce ohodnocena 4 KREDITY.

PROFESE ÚČASTNÍKŮ SYMPOZIA

PROGRAM SYMPOZIA

Úvodní slovo
Ing. Marek Gajovský - FN Ostrava

          DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

 1. Zdravotnický prostředek z pohledu veřejného zdravotnictví
  MUDr. František Jurek - VŠB-TU Ostrava

   
 2. Současná problematika výběru ZP
  Ing. Jiří Petráček - OZT FN Motol

   
 3. Veřejné zakázky - jak zajistit bezpečnost pacienta?
  Mgr. Petra Klímová - OZT IKEM Praha

   
 4. Fototerapie v neonatologii, světové trendy a my
  Ing. Eduard Polák - LED Technologie

   
 5. Konflikt mezi pediatrií a medicícnou dospělých v zobrazovacách metodách
  Mgr. Tomáš Schilla - FN Motol
 6. Infuzní technika v neonatologii
  Ing. Miroslav Fupšo - FN Brno


  ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
   
 7. Zkušenosti ze světa - jde to i jinak
  Telekonference ze Saudské Arábie
  Ing. Svatopluk Mynář - King Abdulazis Medical City, Jeddah

   
 8. Právní odpovědnost BMI/BMT za bezpečnost pacienta ve smyslu nového OZ
  MUDr. Mgr. Jolana Těšinová - 1.LF UK

   
 9. Bezpečnostně technické kontroly IIb nestačí
  MVDr. Irena Víchová - SÚKL
  Ing. Kateřina Bubáková - SÚKL

   
 10. Spolupráce odborných pracovišť a notifikovaných osob při posuzování shody ZP v oblasti klinických hodnocení
  Ing. František Nekola - EZÚ

   
 11. Informace o aktuálním stavu přípravy nového zákona o ZP
  Ing. Aleš Martinovský - SÚKL

   
 12. Zdravotnické prostředky a elektromagnetická kompatibilita
  Ing. Ondřej Šlechta - Laboratoř EMC, EZÚ


Závěr a ukončení
Ing. Marek Gajovský - FN Ostrava
 
ČSZT neodpovídá za obsah a jazykovou redakci přednesených odborných sdělení.