Čas


Tisk Email

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR

pořádaly konferenci

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI.

MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY

11. - 12. června 2015 od 9:00
DŮM TECHNIKY PARDUBICE

Konference se zúčastnilo celkem 190 účastníků v profesním zaměření dle následujícího grafu (stav ke dni uzávěrky přihlášek):

Účastníci konference byli z těchto pracovišť:

 

Konference obsahovala tyto tematické okruhy:

1. Nová legislativa a používání zdravotnických prostředků
Nový zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. v několika úhlech pohledu důležitých především pro poskytovatele zdravotních služeb při používání, odborné údržbě, opravách a revizích zdravotnických prostředků.

2. Nové technologie a postupy v arytmologii
Úloha technika v arytmologii – asistence u výkonu, spolupráce s lékařem, nové postupy a technické prostředky.

3. Moderní vybavení operačních sálů
Robotická chirurgie, 3D laparoskopie, navigace v chirurgických a intervenčních oborech, operační světla, operační stoly a další technika.

4. Trendy v zobrazovacích metodách
Ochrana personálu a pacienta proti ionizujícímu záření, moderní vyšetření na CT, MR, skiaskopii, skiagrafii, externí audity.

5. Inteligentní ZP v ošetřovatelství – JIP, domácí péče
Moderní lůžka a nové trendy ve vybavení JIP. Využití monitorace životních funkcí a mobilních aplikací v domácí péči.

6. Sterilizace endoskopů a dutých nástrojů
Dosažený stav sterilizace dutých nástrojů, metody používané v ČR, úskalí u endoskopů, vliv sterilizace na životnost, riziko vzniku nozokomiálních nákaz.

7. Přístrojová komise MZ ČR, studie proveditelnosti, evropské fondy
Studie proveditelnosti a doporučení pro její vypracování. Přístrojová komise MZ ČR a související správní postupy. Zkušenosti s evropskými fondy.
Podle vyhlášky MZ ČR č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla tato konference ohodnocena 8 KREDITY.

 

PROGRAM KONFERENCE

11. 6. 2015

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

TÉMATICKÝ OKRUH 1 - Nová legislativa a používání zdravotnických prostředků

1.1.   Nový zákon o ZP z hlediska Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Ing. Mgr. Jakub Machálek - SÚKL

Odkaz: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích – I. část:

Odkaz: Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích - II. část

Odkaz: Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO)
 

1.2.   Nový zákon o ZP – pohled emeritního klinického inženýra
Ing. AntonínGrošpic, CSc.

1.3.   Nový zákon o ZP v pohledu OZT a BMI
Mgr. Petra Klímová - IKEM
Ing. ZdeněkŠlégr - IKEM

1.4.   Unikátní technické dílo a platná legislativa
Ing. PetrMoravec - IKEM
Ing. ZdeněkŠlégr - IKEM

 

TÉMATICKÝ OKRUH 2 - Nové technologie a postupy v arytmologii

2.1. 3D mapování v arytmologii
Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. - Sekce pracovníků v arytmologii při ČAS

2.2. Navigační systémy v arytmologii
Ing. MartinMudroch - Nemocnice Na Homolce

2.3. Úloha biomedicínského inženýra v arytmologické praxi
Ing. Jakub David - IKEM

 

ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

2.4. Stereotaktická radiochirurgie komorové tachykardie
Ing. Lukáš Molenda - FN Ostrava

2.5. Nové algoritmy pro řízení stimulační frekvence kardiostimulátorů
Ing. MartinAugustynek, Ph.D. - VŠB TU Ostrava

2.6. Moderní trendy ve správě přístrojové techniky
Mgr. Ludvík Doležal - EFA Services

 

TÉMATICKÝ OKRUH 3 - Moderní vybavení operačních sálů

3.1. Moderní technologie v současné chirurgii
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. - MN Ostrava

3.2. Robotická chirurgie     
Ing. Jakub Král - FN Olomouc

3.3. Navigace v chirurgii
MUDr. Roman Madeja, Ph.D. - FN Ostrava
MUDr. Leopold Pleva, CSc. - FN Ostrava

3.4. Počítačová navigace v ortopedii
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. - FN Motol
prim. MUDr. Daniel Rybka  - FN Motol
MUDr. Jakub Kautzner - FN Motol

3.5. Zařízení pro perfuzi orgánů před transplantací
Ing. Ondřej Švagr - IKEM
MUDr. Slavomír Rokošný - IKEM
Ing. JanNáhlík - IKEM

 

TÉMATICKÝ OKRUH 4 - Trendy v zobrazovacích metodách

4.1. Digitalizace obrazových záznamů z operačních sálů a jejich archivace ve formátu DICOM
Ing. Radka Kejmarová - Ústřední vojenská nemocnice
Ing. LuděkSochor - Ústřední vojenská nemocnice
Ing. Libuše Janůšová - Ústřední vojenská nemocnice

4.2. Mobilní CT v zobrazovacích metodách
František Šebek - Krajská nemocnice Liberec
Irena Czichonová - Krajská nemocnice Liberec

 

12. 6. 2015

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

4.3. Komplexní pohled na pacienta v klinickém systému pro intenzivní péči
Ing. PetrSiblík - Stapro s.r.o.
Ing. PetraBičišťová - Stapro s.r.o.

4.4. Radio-spektro-foto-kolorimetr
Ing. Eduard Polák - LED Technologie

4.5. Tomosyntéza
Dalibor Blecha - FN Plzeň

4.6. Interní a externí klinický audit v radiodiagnostice, zkušenost z praxe
Mgr. Ondřej Krahula - Ústřední vojenská nemocnice

4.7. Trendy vývoje ultrazvukových zobrazovacích systémů v lékařství
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - ČVUT FBMI

 

Vsuvky s odkazy týkajícími se IPVZ a odborného vzdělávání NLZP:

*   Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I.

*   Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II.

 

TÉMATICKÝ OKRUH 5 - Inteligentní ZP v ošetřovatelství – JIP, domácí péče

5.1. Koncepce biotelemetrického bytu
Ing. MartinČerný, Ph.D. - VŠB TU Ostrava

5.2. Uplatnění absolventů studia Mobilní zařízení pro monitorování životních funkcí a jejich bezdrátový přenos
Ing. JanKijonka - VŠB TU Ostrava
Ing. MarekPenhaker, Ph.D. - VŠB TU Ostrava

5.3. VitalMonitor – bezkontaktní monitoring základních životních funkcí
Ing. PavelHrubý - Linet

 

TÉMATICKÝ OKRUH 6 - Sterilizace endoskopů a dutých nástrojů

6.1. Sterilizace endoskopů a dutých nástrojů
RNDr. Erich Pazdziora, CSc. - SZÚ Ostrava

6.2. Vliv předsterilizační přípravy a životnost zdravotnického prostředku
Bc. Martina Mikurdová - MN Ostrava

 

TÉMATICKÝ OKRUH 7 - Přístrojová komise MZ ČR, studie proveditelnosti, evropské fondy

7.1. Žádost na přístrojovou komisi
Ing. Martin Mayer, Ph.D. - ÚHKT Praha

7.2. Studie proveditelnosti – požadavek přístrojové komise MZ ČR
Ing. Jiří Petráček - FN Motol
Ing. Věra Filipcová - FN Motol

ZÁVĚR A UKONČENÍ KONFERENCE
       
ČSZT neodpovídá za obsah a jazykovou redakci přednesených odborných sdělení.

 

Podklady, které se v průběhu konference staly základem diskuzí k novému zákonu o ZP č. 268/2014 Sb.

BMI – CO POTŘEBUJEME:

· Více kompetencí technikům poskytovatelů zdravotních služeb, pokud jejich kvalifikace splňuje nároky zákona

· Kontrolory vzdělané v oboru biomedicínského inženýrství, s praxí v komplexní péči o zdravotnické prostředky a zdravotnické přístroje (nejen v administrativní, nýbrž i v technické složce)

· Rozumnou (moudrou) a odbornou interpretaci ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. při kontrolní činnosti, zejména je toho zapotřebí za současného stavu zákona

· Urychlenou novelizaci zákona č. 268/2014 Sb. za přispění biomedicínských inženýrů s praxí v administrativní a technické správě zdravotnických přístrojů, které budou delegovat odborné společnosti (ČSZT, SBMLI)

 

Odkaz: NÁVRHY OPRAV NEJPROBLEMATIČTĚJŠÍCH USTANOVENÍ ZÁKONA č. 268/2014 Sb. o ZP
SBMILI ČLS J.E.P. a ČSZT

Odkaz: Časopis ELEKTRO 4/2015: REVIZE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ V SOUVISLOSTECH ČSN A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Ing. Jaroslav Melen - soudní znalec z oboru bezpečnosti práce se specializací v elektrotechnice

Odkaz: Časopis ELEKTRO 5/2015: Ke sdělení Ing. Jaroslava Melena Revize zdravotnických prostředků v souvislostech ČSN a právních předpisů uveřejněnému v ELEKTRO 4/2015
Ing. Antonín Grošpic, CSc. - klinický inženýr