Čas


Tisk Email


ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU

ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SPOLEČNOST BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY ČLS J.E.P.
ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZÍVNÍ MEDICÍNY ČLS J.E.P.
ČVUT PRAHA, FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
ČVUT PRAHA, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

pořádají symposium

VENTILAČNÍ A ANESTEZIOLOGICKÁ TECHNIKA


Symposium se koná
ve středu 7. dubna 2010
v sále č. 417, Praha 1, Novotného lávka 5


 

PROGRAM


 1. Úvodní slovo
  MUDr. František Jurek, Městská nemocnice Ostrava

 2. Technické a biofyzikální principy umělé plicní ventilace
  Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství

 3. Principy anestezie
  Kateřina Nová, Ing. Václav Bláha, Fakultní nemocnice v Motole

 4. Kardiopulmonální interakce při umělé ventilaci plic
  Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, Fakultní nemocnice v Motole

 5. Neinvazívní umělá plicní ventilace
  MUDr. Pavel Dostál, PhD., FN Hradec Králové

 6. VILI - Ventilator Induced Lung Injury
  prim. MUDr.Cyril Kučera, Městská nemocnice Ostrava

 7. Některé trendy ve ventilačních technikách - NIV, NAVA
  MUDr. Štefan Kispisti, Městská nemocnice Ostrava

 8. Rozvody medicinálních plynů
  Mgr. Petr Lajžner, MZ Liberec

 9. Legislativa anesteziologické a ventilační techniky
  RNDr. Josef Čihák, ČSZT

 10. Respirační terapeuti a technici
  Ing.Martin Mayer, Nemocnice na Homolce

 11. Čistota, hygiena, provozní údržba
  RNDr. Erich Pazdziora, CSc., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 1. Evidence a správa zdravotnických prostředků - zaměření na team OZT a sestry
  Ludvík Doležal
 2. Biphasic Cuirass Ventilation - RTX Hayek Respirator
  Josef Špůr