Čas


Tisk Email

Česká společnost pro zdravotnickou techniku

a

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky 
Česká asociace sester 
VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 
pořádali pracovní den

KOMPETENCE POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB K UŽÍVÁNÍ 
A SERVISU ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY


Pracovní den se konal 
v pátek 4. listopadu 2016  
v kongresovém sále č. 217 
Praha 1, Novotného lávka 5

Pracovní den byl určen pro vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, lékaře, diplomované/všeobecné sestry, pracovníky oddělení zdravotnické techniky, biomedicínské techniky a inženýry, výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků (ZP). Pozváni byli zástupci výrobců a dodavatelů ZP, byla řešena problematika provádění servisu, BTK a oprav. 
V rámci této odborné akce se řešila vazba nového zákona o veřejných zakázkách a zákona o ZP. Součástí programu byly bloky týkající se sonografie v kardiologii, ZP pro diagnostiku In Vitro a BMI/KI poskytující zdravotní péči. Současně se řešily kompetence sester, úloha ústavního metrologa a úloha biomedicínského inženýra v laboratořích. 
Cílem bylo zmapování dosavadních zkušeností s výše uvedenými body programu a jejich diskuze. 
Zdravotnický prostředek ve zdravotnickém prostředí představuje náročnou disciplínu z hlediska provázanosti s platnou legislativou, s technickými normami a s kvalifikační způsobilostí příslušných pracovníků. Podmínky bezpečného a spolehlivého používání ZP jsou vyžadovány již při jeho výběru a nákupu, proto je nutné této problematice věnovat náležitou pozornost.

 

PREZENTACE

 

 1. Interní servis a údržba v IKEM – praxe a zkušenosti BMI
  Ing. Jan Náhlík (IKEM)
   
 2. Kompetence sester při používání zdravotnické techniky
  Ing. Zdeněk Šlégr, Ing. Antonín Grošpic, CSc.
   
 3. Zdravotnické prostředky pro diagnostiku In Vitro (IVD) – validace, servis, kontrola kvality
  Ing. Iva Kotenová (FN Motol)
   
 4. Sonografie na kardiologii
  Ing. Hana Jakoubková (FN Motol)
   
 5. BMI/KI poskytující zdravotní péči – elektrofyziologie
  Ing. Jakub Pindor (Nemocnice Třinec)
   
 6. Servis ZP: výběr dodavatele versus zákon o veřejných zakázkách a interní směrnice nemocnice
  Ing. Petr Gabriel (Slezská nemocnice v Opavě, p.o)
   
 7. Metrologie, aneb jak "to" vidí...
  Ing. Nela Benešová, Ing. Iveta Bryjová, Bc. Matěj Šťastný (FN Motol, VŠB TU Ostrava, IKEM)
   
 8. Servis a veřejné zakázky v rámci novely zákona o VZ
  Ing. Petr Mikeš (FN Hradec Králové)
   
 9. Kontrola poskytovatele zdravotních služeb v oblasti zdravotnických prostředků
  Ing. et Ing. Lucie Tomášková (Státní ústav pro kontrolu léčiv)
   
 10. Některé otázky zákona o ZP z pohledu instruktáže a registrace osob provádějících servis
  Ing. Zdeněk Švéda (Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků)
   
 11. Role projektového manažera ve zdravotnictví
  Ing. Jiří Petráček (FN Motol)