Čas


Tisk Email

VÝBOR A PŘEDSEDNICTVO ČSZT NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2017–2019

 

předseda Ing. Jiří Petráček ved. OZTI FN v Motole
místopředseda Ing. Marek Gajovský ved. OZT FN Ostrava
vědecký tajemník Ing. Martin Augustynek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
hospodář Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. FEL ČVUT
členové Ing. Petr Gabriel Slezská nemocnice Opava
  MVDr. Ivana Justová SÚKL
  Ing. Radka Kejmarová ÚVN
  Ing. Jan Náhlík IKEM
  Ing. Zdeněk Šlégr klinický inženýr
     
KONTROLNÍ KOMISE    
členové doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Štěpán Holinka 1.LF UK a VFN Praha
  Ing. Ondřej Švagr IKEM