Čas


Tisk Email
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SPOLEČNOST BMI A LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY ČLS J.E.P.

pořádají symposium

STRATEGIE SERVISNÍ PODPORY ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ


Symposium se koná
ve čtvrtek 7. října 2010 v 9.30
v sále č. 417
Praha 1, Novotného lávka 5PROGRAM

 1. Úvodní slovo – zdravotnická technika v lékařství a ošetřovatelství
  MUDr. František Jurek, Městská nemocnice Ostrava

 2. Strategie servisní podpory z pohledu poskytovatele zdravotní péče
  RNDr. Josef Čihák, Česká společnost pro zdravotnickou techniku

 3. Prevence a periodické hodnocení technického stavu ZP
  Ing. Miroslav Halíř, Nemocnice na Homolce, Praha

 4. Servisní podpora zdravotnické techniky z pohledu výrobce - dodavatele
  Moderní ZT a její využití v praxi
  Ing. Jaroslav Smetana - Blue Panther
  Technická podpora ZP
  Jiří Klouda - B. Braun
  Servis systémů rozvodů medicinálních plynů
  Mgr. Petr Lajžner - MZ Liberec
  IS EFA – softwarový nástroj pro správu ZP
  Mgr. Ludvík Doležal - EFA Services
  Správa ZP–návrh komplexní SW podpory FaMa+
  Mgr. Aneta Francová - TESCO SW

  PŘESTÁVKA A OBČERSTVENÍ

 5. Správa zdravotnické techniky v nemocnici
  Bc. Petra Klímová, IKEM Praha

 6. Kontrola evidence zdravotnických prostředků u poskytovatele z pohledu SÚKL
  RNDr. Pavla Coufalová, MVDr. Irena Víchová, SÚKL

 7. Zdravotnická technika v pacientském prostředí
  Ing. Zdeněk Šlégr, IKEM Praha

 8. Zdravotnická technika, lékař a zdravotní sestra
  Ing. Jiří Petráček a kol., FN Motol

 9. Zdravotnická technika a notifikovaná osoba
  Ing. František Nekola, EZÚ Praha

 10. Strategie obnovy zdravotnické techniky u poskytovatele zdravotní péče
  Ing. Ivana Juřičková, FN Motol