Čas


Bulletin

Vážení přátelé,

výbor ČSZT rozhodl o ukončení Bulletinu formou časopisu se strukturou úvodník – odborný článek – odborná sdělení navazující na pořádané akce – přehled diplomových prací – organizační záležitosti. Většina těchto kapitol je již nyní publikována v jednotlivých odstavcích nabídky na stránkách vlevo (např. normy). Zavádíme proto nové skupiny “Odborné publikace a články“ a “Přehled diplomových prací obhájených v oboru BMI/BMT“.

Tato úprava vede k přehlednému třídění kapitol a snadnější orientaci ve stránkách www.cszt.cz.

Děkujeme za pochopení a oceňujeme Váš zájem o naši činnost v oboru BMI/BMT.

Počet zobrazených 
1   Link   Bulletin 2011
2   Link   Bulletin 2010
3   Link   Bulletin 2009
4   Link   Bulletin 2008
5   Link   Bulletin 2007
6   Link   Bulletin 2006
7   Link   Bulletin 2005
8   Link   Bulletin 2004