Děkujeme

Děkujeme za vaši přihlášku, těšíme se na vás.

Roční členský příspěvek v příslušné výši prosím poukažte do 3 pracovních dnů převodem na účet ČSZT u Komerční banky a.s., 50930011/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo 1701. Jakmile obdržíme Vaši platbu, vaše členství bude schváleno.

Veškeré potřebné informace pro platbu jsme rovněž odeslali do vaší e-mailové schránky.