Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Volby proběhnou elektronicky v termínu 16.1. – 22.1.2023

Vážení členové České společnosti pro zdravotnickou techniku,

rádi bychom Vás informovali, že volby do výboru a revizní komise ČSZT pro období 2023 – 2026 proběhnou elektronicky v termínu 16.1. – 22.1.2023.

Všem platným členům (člen s platným členstvím v roce 2022/2023 = zaplaceným členským poplatkem) přijde na jejich registrovanou e-mailovou adresu pozvánka z gReception s výzvou k hlasování. Každý člen může hlasovat dle instrukcí v emailu. Je po třeba hlasovat 2x a to pro kandidáty do výboru společnosti a pro kandidáty do revizní komise.

Finální kandidátka je k nahlédnutí zde. O výsledku voleb budete informováni.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Organizační výbor společnosti ČSZT.

Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Vážení členové České společnosti pro zdravotnickou techniku,

rádi bychom Vás informovali o připravovaných volbách do výboru společnosti a revizní komise, které proběhnou v lednu příštího roku (01/2023).

Za tímto účelem si dovolujeme oslovit celou členskou základnu s možností Vaši kandidatury do výboru společnosti. V případě, že by jste rádi v nadcházejících volbách kandidovali do výboru či revizní komise ČSZT, prosím o zaslání Vašeho krátkého CV (max 10 řádku textu) na e-mail z.technika@cszt.cz , do předmětu zprávy prosím uveďte ČSZT VOLBY 2023. Prosím také o uvedení informace, zda chcete kandidovat do výboru společnosti nebo do revizní komise. Sběr kandidátek probíhá do 15.11.2022.

Pro kandidaturu do výboru společnosti platí dvě omezení,

1.    Kandidovat může každý aktivní člen společnosti (člen s platným členstvím v roce 2022/2023 = zaplaceným členským poplatkem)

2.    Za danou organizaci může kandidovat pouze jedna osoba.

Vedení ČSZT si vyhrazuje právo v odůvodněných případech kandidaturu zamítnout a sestavit kandidátku v souladu s Volebním řádem a Stanovami ČSZT.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Organizační výbor společnosti ČSZT.

Plnění povinností při používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotních služeb

Plnění povinností při používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotních služeb

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom Vás informovali o aktualizaci pokynu pro poskytovatele zdravotních služeb dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a zákona č.268/2014sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a příslušných prováděcích předpisů. Pokyn byl zveřejněn na stránkách NIZP. Samotný dokument je ke stažení zde.

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče IX.

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče IX.

9. a 10. června 2022 proběhla v Domě techniky Pardubice konference Kvalita zdravotní péče IX. – Zdravotnické technologie a postupy dnešní doby, kterou jsme uspořádali společně s Česká asociací sester, Společností radiologických asistentů ČR a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

Vvěřím, že i po poněkud delším tříletém intervalu jsme navázali na tradiční a stále aktuální téma „Kvalita zdravotní péče“. Šlo v pořadí již o IX. setkání všech, kteří se o kvalitu ve zdravotnictví, viděnou z jakéhokoliv úhlu pohledu zajímají a mohou přispět k jejímu trvalému růstu. Jsou to zejména ti, kteří vykonávají své povolání jak ve specializovaných zdravotnických týmech v pozicích biomedicínských techniků či inženýrů, tak uživatelé zdravotnických prostředků v lékařské či ošetřovatelské praxi, a v neposlední řadě ti, co pro ně spravují zdravotnické prostředky na všech úrovních, od odborné garance jejich pořízení, průkazné evidence, údržby a přípravy pro jejich bezpečné použití, garanci odborného servisu až po jejich náležitou likvidaci. Vaše odborná činnost se však neobejde bez sledování vývoje oboru, bez sledování výsledků vědecké práce soustředěné do Vašich alma mater, bez čtení odborných periodik a monografií. Nestačí jen pregraduální vzdělání, i zákon vyžaduje pro zdravotnická povolání trvalé postgraduální vzdělávání. Nelze nepřipomenout, že naše poznávání a veškerá vědecká práce je založena na principu Evidence Based Medicine (EBM). Měli bychom se proto i v covidové době držet výsledků poznání publikovaných v seriózních odborných článcích a nepomáhat v šíření nepodložených a účelově zkreslených dezinformací. Používání zdravotnických prostředků v českém zdravotnickém systému je modulováno s trvale se měnící legislativou respektující směrnice Evropské unie. Jsme však povinni diskutovat dopady všech legislativních změn v praxi a podávat podněty našim zákonodárcům.

Vzájemná spolupráce a porozumění jsou rovněž důležité aspekty Vaší odborné činnosti. Je zárukou zavádění nových zdravotnických technologií a postupů zvyšujících medicínskou účinnost a bezpečnost, hlavní složky kvality zdravotní péče. Ale bez prokázání svých odborných znalostí a dovedností se Vám nemusí podařit stanovení tzv. kompetenčního rozhraní, tedy obhajoby činností, které jsou výlučně ve Vaší gesci. Není to úloha lehká a k této otázce by měly společně přispět také obě odborné společnosti, a to jak ČSZT, tak ČSBMILI. Ke zdárnému průběhu  je však zapotřebí zpětné vazby, tj. Vašich zkušeností.

  Všechny předášky, které byly na této konferenci předesny jsou k dispozici ke stažení v sekci Archiv nebo přímo na tomto odkazu.                    

MUDr. František Jurek

Cyklus seminářů pro interní audity v prostředí MDR

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom Vás informovali o Cyklu seminářů pro interní audity MDR, kterou pořádá sesterská Česká společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP.
Přednáškový cyklus je zaměřený na systematické vzdělávání v oblasti interních auditů při plnění požadavků nařízení EU 2017/745 od odborníků v oblasti systémů kvality, posuzování shody a tvorby technické dokumentace zdravotnických prostředků.

Kapacita je omezena, registrace probíhá předem prostřednictvím emailu: mdr@fbmi.cvut.cz.
Mezní termín pro zaslání přihlášek na celý cyklus a první přednášku je 11. března 2022.
Po tomto datu již nebude možné hlásit se na celý soubor přednášek.

Pozvánku na celý cyklus přednášek naleznete zde.

Cyklus seminářů zaměřený na problematiku MDR

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom Vás informovali o Cyklu seminářů zaměřených na problematiku MDR a osob odpovědných za dodržování právních předpisů dle nařízení EU 2017/745, kterou pořádá sesterská Česka společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP.
Cyklus přednášek je věnovaných Osobám odpovědných za dodržování právních předpisů MDR a její role ve firmách.
Základní orientace v problematice posuzování shody zdravotnických prostředků podle požadavků nařízení EU 2017/745 u výrobců a zplnomocněných zástupců zdravotnických prostředků.
Kapacita je omezena, registrace probíhá předem prostřednictvím emailu: mdr@fbmi.cvut.cz.
Mezní termín pro zaslání přihlášek na celý cyklus a první přednášku je 5. prosince 2021.
Po tomto datu již nebude možné hlásit se na celý soubor přednášek.

Pozvánku na celý cyklus přednášek naleznete zde.

Pozvánku na první přednášku naleznete zde.

Zpráva z Pracovního dne – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Zpráva z Pracovního dne – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Dne 22.10.2021 proběhl na Novotného lávce tradiční pracovní den ČSZT s názvem Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví.

Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům). Tentokrát ale i zástupcům z řad projektantů a realizátorů staveb a prostor ve zdravotnictví a všem, kteří se podílejí na technickém zabezpečení budov ve zdravotnictví.

Navrhnout, realizovat a bezpečně užívat veškeré prvky infrastruktury zdravotnických zařízení není lehký úkol. Požadavky všech zúčastněných se musí spojit tak, aby byly respektovány potřeby uživatelů na efektivní chod klinických pracovišť a zároveň byly splněny všechny náležitosti s ohledem na bezpečnost, údržbu a další. Odborníci vystupující na pracovním dnu by měli pomoci získat přehled o problematice, nabídnout k diskusi vlastní názory podložené praxí a možná řešení.

Všechny příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.

Manažer/ka Oddělení operačních sálů

Manažer/ka Oddělení operačních sálů

Hledáme manažera/manažerku operačních sálů v Ústřední vojenské nemocnici Praha

 • Máte dobré manažerské a organizační předpoklady pro výkon vedoucí funkce?
 • Kladete stejně jako my důraz na vysokou úroveň poskytované zdravotní péče?
 • Nebojíte se náročných úkolů a výzev?
 • Zvládnete vedení početného týmu a řízení operačních sálů různých oborů? 

Oddělení centrálních operačních sálů disponuje 12 operačními sály, které jsou dispozičně přiděleny jednotlivým chirurgickým oborům (urologie, gynekologie, chirurgie, neurochirurgie a ortopedie). Sály jednotlivých oborů vedou úsekové sestry. Celkově na oddělení pracuje více než 70 nelékařských zdravotnických pracovníků.

Sály jsou vybaveny moderními technologiemi, např. robotický systém da Vinci SI, 3D laparoskopická věž, navigační systém Orthopilot s instrumentáriem pro speciální traumatologické operace nebo navigační systém StealthStation/S7 pro operace páteře. Jeden z operačních sálů je koncipován jako multifunkční operační sál pro neurochirurgické výkony s možností perioperační MR.

Pracoviště se podílí na vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků a je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro výuku praktické části pomaturitního specializačního studia – perioperační péče. Výuka zde probíhá ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a ve spolupráci s Pardubickou Univerzitou ošetřovatelství v oboru porodní asistentka.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání a odb./spec. způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. (biomedicínský/klinický inženýr)
 • VŠ vzdělání a spec. způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. (perioperační sestra)
 • min. 5 let praxe v oboru pracovníka nelékařských zdravotnických profesí
 • anglický jazyk na komunikativní úrovni, min. B2
 • zkušenosti s provozem operačních sálů
 • znalosti v controllingu a řízení rozpočtu výhodou
 • organizační, komunikační a manažerské schopnosti
 • schopnost koordinace týmové práce
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • bezúhonnost

Nabízíme:

 • zajímavou a odpovědnou práci s možností dalšího profesního rozvoje
 • 5 týdnů dovolené + 3 dny dalšího pracovního volna navíc
 • vzdělávací aktivity (certifikované a akreditované kvalifikační kurzy, manažerské kurzy, semináře, kongresy, sympozia, e-learningové i prezenční formy dalšího vzdělávání)
 • příspěvky pro zaměstnance na dovolenou, kulturu, sport, MULTISPORT karta, masáže, vitamíny, očkování, penzijní připojištění, jazykové kurzy, Cafeteria systém (již po 1 roce)
 • příspěvky pro děti zaměstnanců na dovolenou, léčebné pobyty, tábory, sport (již po 1 roce)
 • mateřská školka Střešovanka
 • kvalitní dotované stravování (obědy za 38 Kč)
 • ubytování pro mimopražské (cena za pokoj 1.400,- Kč/měsíc)
 • slevy v lékárně ÚVN a v prodejně zdravotnických potřeb
 • program podpory zdraví (sportovní akce zdarma – jóga, posilovna, tělocvična, kondiční cvičení aj.)
 • další služby (kosmetika, sauna, kadeřnictví, masáže, kavárna, prodejny potravin a další)

Zaujala Vás naše nabídka? Pošlete nám motivační dopis a svůj životopis. 

Kontaktní osoba:

Monika Gregorová, DiS.
Vedoucí pracoviště náboru a péče o zaměstnance
monika.gregorova@uvn.cz
(+420) 739 439 907

ÚVN – COS – Manažer operačních sálů

Stáhnout

Sdílejte:

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK)

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK)

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK) dle §65 zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích během nouzového stavu a používání přístrojů bez platné BTK.

Z důvodu omezení vzniklých vyhlášením nouzového stavu a ve snaze omezit šíření nákazy způsobené COVID-19 vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv toto prohlášení:

Nebude dočasně sankcionováno používání zdravotnického prostředku bez platné BTK, a to za následujících podmínek:

 1. Neuplynuly více jak 3 měsíce od konce platnosti BTK a současně trvá vládou vyhlášený stav nouze.
 2. Provedení BTK není nezbytné pro další bezpečné používání zdravotnického prostředku (kalibrace, výměna kritické součástky,    aktualizace softwaru, apod.).
 3. Výrobce nebo výrobce prostřednictvím servisní organizace nezakázal používání zdravotnického prostředku bez platné BTK.
 4. Poskytovatel je povinen vést evidenci takto používaných zdravotnických prostředků.

Odbor zdravotnických prostředků

19. 3. 2020

Zdroj: Národní informační systém zdravotnických prostředků

Sdílejte:

Měření IR čelními teploměry – správná praxe

Měření IR čelními teploměry – správná praxe

V souvislosti s šířením nemoci COVID-19, jejíž častým příznakem je také horečka, lze v posledních dnech sledovat zvýšené používání infračervených čelních teploměrů. Pro správné měření těmito měřidly je však zásadní dodržovat stanovené podmínky prostředí, v opačném případě dochází ke značné chybě měření (obvykle falešnému „podměření“ teploty pacienta). Držte se těchto zásad:

 1. Neprovádějte měření ve venkovních prostorech.
 2. Pokud dojde v místnosti k významné změně teploty (např. intenzivní vyvětrání), nechte teploměr přizpůsobit nové teplotě okolí minimálně po dobu 30 minut před dalším měřením.
 3. Pacienti by měli být v prostorech s pokojovou teplotou alespoň 10 minut před měřením (pokud přichází z venkovního prostředí, tak minimálně 30 minut).
 4. Osušte před měřením pot z čela pacienta, případně měřte teplotu za ušním boltcem. Za teplotu pacienta považujte tu nejvyšší naměřenou hodnotu.
 5. Používejte pouze metrologicky ověřené teploměry, které jsou určeny na měření tělesné teploty.
 6. V případě, že změřený pacient nemá teplotu a vykazuje příznaky: kašel, únava, malátnost, je doporučeno pacienta posadit a provést přeměření lékařským teploměrem v podpaždí.

Toto měření v podpaždí provádějte s ochrannými pomůckami jako u pozitivního pacienta na COVID-19.

Sdílejte: