Zpráva z Pracovního dne – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Zpráva z Pracovního dne – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Dne 22.10.2021 proběhl na Novotného lávce tradiční pracovní den ČSZT s názvem Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví.

Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům). Tentokrát ale i zástupcům z řad projektantů a realizátorů staveb a prostor ve zdravotnictví a všem, kteří se podílejí na technickém zabezpečení budov ve zdravotnictví.

Navrhnout, realizovat a bezpečně užívat veškeré prvky infrastruktury zdravotnických zařízení není lehký úkol. Požadavky všech zúčastněných se musí spojit tak, aby byly respektovány potřeby uživatelů na efektivní chod klinických pracovišť a zároveň byly splněny všechny náležitosti s ohledem na bezpečnost, údržbu a další. Odborníci vystupující na pracovním dnu by měli pomoci získat přehled o problematice, nabídnout k diskusi vlastní názory podložené praxí a možná řešení.

Všechny příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.

Manažer/ka Oddělení operačních sálů

Manažer/ka Oddělení operačních sálů

Hledáme manažera/manažerku operačních sálů v Ústřední vojenské nemocnici Praha

 • Máte dobré manažerské a organizační předpoklady pro výkon vedoucí funkce?
 • Kladete stejně jako my důraz na vysokou úroveň poskytované zdravotní péče?
 • Nebojíte se náročných úkolů a výzev?
 • Zvládnete vedení početného týmu a řízení operačních sálů různých oborů? 

Oddělení centrálních operačních sálů disponuje 12 operačními sály, které jsou dispozičně přiděleny jednotlivým chirurgickým oborům (urologie, gynekologie, chirurgie, neurochirurgie a ortopedie). Sály jednotlivých oborů vedou úsekové sestry. Celkově na oddělení pracuje více než 70 nelékařských zdravotnických pracovníků.

Sály jsou vybaveny moderními technologiemi, např. robotický systém da Vinci SI, 3D laparoskopická věž, navigační systém Orthopilot s instrumentáriem pro speciální traumatologické operace nebo navigační systém StealthStation/S7 pro operace páteře. Jeden z operačních sálů je koncipován jako multifunkční operační sál pro neurochirurgické výkony s možností perioperační MR.

Pracoviště se podílí na vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků a je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro výuku praktické části pomaturitního specializačního studia – perioperační péče. Výuka zde probíhá ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a ve spolupráci s Pardubickou Univerzitou ošetřovatelství v oboru porodní asistentka.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání a odb./spec. způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. (biomedicínský/klinický inženýr)
 • VŠ vzdělání a spec. způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. (perioperační sestra)
 • min. 5 let praxe v oboru pracovníka nelékařských zdravotnických profesí
 • anglický jazyk na komunikativní úrovni, min. B2
 • zkušenosti s provozem operačních sálů
 • znalosti v controllingu a řízení rozpočtu výhodou
 • organizační, komunikační a manažerské schopnosti
 • schopnost koordinace týmové práce
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • bezúhonnost

Nabízíme:

 • zajímavou a odpovědnou práci s možností dalšího profesního rozvoje
 • 5 týdnů dovolené + 3 dny dalšího pracovního volna navíc
 • vzdělávací aktivity (certifikované a akreditované kvalifikační kurzy, manažerské kurzy, semináře, kongresy, sympozia, e-learningové i prezenční formy dalšího vzdělávání)
 • příspěvky pro zaměstnance na dovolenou, kulturu, sport, MULTISPORT karta, masáže, vitamíny, očkování, penzijní připojištění, jazykové kurzy, Cafeteria systém (již po 1 roce)
 • příspěvky pro děti zaměstnanců na dovolenou, léčebné pobyty, tábory, sport (již po 1 roce)
 • mateřská školka Střešovanka
 • kvalitní dotované stravování (obědy za 38 Kč)
 • ubytování pro mimopražské (cena za pokoj 1.400,- Kč/měsíc)
 • slevy v lékárně ÚVN a v prodejně zdravotnických potřeb
 • program podpory zdraví (sportovní akce zdarma – jóga, posilovna, tělocvična, kondiční cvičení aj.)
 • další služby (kosmetika, sauna, kadeřnictví, masáže, kavárna, prodejny potravin a další)

Zaujala Vás naše nabídka? Pošlete nám motivační dopis a svůj životopis. 

Kontaktní osoba:

Monika Gregorová, DiS.
Vedoucí pracoviště náboru a péče o zaměstnance
monika.gregorova@uvn.cz
(+420) 739 439 907

ÚVN – COS – Manažer operačních sálů

Stáhnout

Sdílejte:

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK)

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK)

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK) dle §65 zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích během nouzového stavu a používání přístrojů bez platné BTK.

Z důvodu omezení vzniklých vyhlášením nouzového stavu a ve snaze omezit šíření nákazy způsobené COVID-19 vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv toto prohlášení:

Nebude dočasně sankcionováno používání zdravotnického prostředku bez platné BTK, a to za následujících podmínek:

 1. Neuplynuly více jak 3 měsíce od konce platnosti BTK a současně trvá vládou vyhlášený stav nouze.
 2. Provedení BTK není nezbytné pro další bezpečné používání zdravotnického prostředku (kalibrace, výměna kritické součástky,    aktualizace softwaru, apod.).
 3. Výrobce nebo výrobce prostřednictvím servisní organizace nezakázal používání zdravotnického prostředku bez platné BTK.
 4. Poskytovatel je povinen vést evidenci takto používaných zdravotnických prostředků.

Odbor zdravotnických prostředků

19. 3. 2020

Zdroj: Národní informační systém zdravotnických prostředků

Sdílejte:

Měření IR čelními teploměry – správná praxe

Měření IR čelními teploměry – správná praxe

V souvislosti s šířením nemoci COVID-19, jejíž častým příznakem je také horečka, lze v posledních dnech sledovat zvýšené používání infračervených čelních teploměrů. Pro správné měření těmito měřidly je však zásadní dodržovat stanovené podmínky prostředí, v opačném případě dochází ke značné chybě měření (obvykle falešnému „podměření“ teploty pacienta). Držte se těchto zásad:

 1. Neprovádějte měření ve venkovních prostorech.
 2. Pokud dojde v místnosti k významné změně teploty (např. intenzivní vyvětrání), nechte teploměr přizpůsobit nové teplotě okolí minimálně po dobu 30 minut před dalším měřením.
 3. Pacienti by měli být v prostorech s pokojovou teplotou alespoň 10 minut před měřením (pokud přichází z venkovního prostředí, tak minimálně 30 minut).
 4. Osušte před měřením pot z čela pacienta, případně měřte teplotu za ušním boltcem. Za teplotu pacienta považujte tu nejvyšší naměřenou hodnotu.
 5. Používejte pouze metrologicky ověřené teploměry, které jsou určeny na měření tělesné teploty.
 6. V případě, že změřený pacient nemá teplotu a vykazuje příznaky: kašel, únava, malátnost, je doporučeno pacienta posadit a provést přeměření lékařským teploměrem v podpaždí.

Toto měření v podpaždí provádějte s ochrannými pomůckami jako u pozitivního pacienta na COVID-19.

Sdílejte:

Pracovní den: Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Pracovní den: Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Srdečně vás zveme na pracovní den ČSZT s názvem Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví, který se koná 15.04.2020 na Novotného Lávce.

Pracovní den je určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům). Tentokrát ale i zástupcům z řad projektantů a realizátorů staveb a prostor ve zdravotnictví a všem, kteří se podílejí na technickém zabezpečení budov ve zdravotnictví.

Navrhnout, realizovat a bezpečně užívat veškeré prvky infrastruktury zdravotnických zařízení není lehký úkol. Požadavky všech zúčastněných se musí spojit tak, aby byly respektovány potřeby uživatelů na efektivní chod klinických pracovišť a zároveň byly splněny všechny náležitosti s ohledem na bezpečnost, údržbu a další. Odborníci vystupující na pracovním dnu by měli pomoci získat přehled o problematice, nabídnout k diskusi vlastní názory podložené praxí a možná řešení.

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.

13. a 14. června 2019 proběhla v Domě techniky Pardubice konference Kvalita zdravotní péče VIII. – Moderní zdravotnické technologie a postupy, kterou jsme uspořádali společně s Česká asociací sester a Společností radiologických asistentů ČR.

Hlavní téma v pořadí již VIII. konference bylaopět „Kvalita zdravotní péče“, na kterou pohlížíme již tradičně z několika úhlů pohledu. Konference proto byla proto určena všem, kdo se zabývají či pracují v lékařských a ošetřovatelských profesích, zejména těm, kteří na současném stupni technizace a komputerizace medicíny spolupracují s biomedicínskými inženýry a techniky, těm, kteří výzkumem, výrobou, servisem i v provozu moderní medicínu podporují, i těm, kteří se věnují vzdělávacímu procesu ve zdravotnických oborech, a to jak v pregraduální, tak v postgraduální fázi studia. Vzájemná spolupráce zdravotnických a nezdravotnických profesí garantuje inovace zdravotnických technologií a postupů, zvyšuje jejich medicínskou účinnost a bezpečnost, tj. kvalitu zdravotní péče.

K úspěchům v preventivní i akutní medicíně, tj. ve zvyšování „potenciálu zdraví“ a ve zlepšování „kvality zdraví“ jednotlivců i populací, nemalou měrou přispívají zdravotnické prostředky, jejichž složitost (inteligence) se nejen rychle zvyšuje, ale přechází z klasických zdravotnických prostor do zdravotně-sociálních institucí a do domácího prostředí. To však vyžaduje jejich instalaci, dohled i servis. Bude pro stárnoucí populaci potřeba nové technické zdravotnické profese?

Regulace vzdělávání zdravotníků, stanovení jejich činností, kompetencí i používání zdravotnických prostředků v českém zdravotnickém systému je dána trvale se měnící legislativou respektující směrnice Evropské unie. Je však žádoucí diskutovat nad dopady všech příslušných změn v praxi a případně podávat podněty našim zákonodárcům. Těšíme se na Vaši účast, nejen pasivní, ale zejména aktivní. Podělte se o své zkušenosti, názory a doporučení s auditoriem, které se zde v Pardubicích nejen dlouhodobě kultivuje, ale hlavně garantuje pracovní, odborné i společenské postavení absolventů oboru „biomedicínské inženýrství“ v českém zdravotnictví.

Všechny předášky, které byly na této konferenci předesny jsou k dispozici ke stažení v sekci Archiv nebo přímo na tomto odkazu.

Česká společnost pro zdravostnickou techniku - Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.
Česká společnost pro zdravostnickou techniku – Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.
Česká společnost pro zdravostnickou techniku - Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.
Česká společnost pro zdravostnickou techniku – Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.

Sdílejte:

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VIII. – MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VIII. – MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
hlavní téma v pořadí již VIII. konference je opět „Kvalita zdravotní péče“, na kterou pohlížíme již tradičně z několika úhlů pohledu. Je proto určena všem, kdo se zabývají či pracují v lékařských a ošetřovatelských profesích, zejména těm, kteří na současném stupni technizace a komputerizace medicíny spolupracují s biomedicínskými inženýry a techniky, těm, kteří výzkumem, výrobou, servisem i v provozu moderní medicínu podporují, i těm, kteří se věnují vzdělávacímu procesu ve zdravotnických oborech, a to jak v pregraduální, tak v postgraduální fázi studia. Vzájemná spolupráce zdravotnických a nezdravotnických profesí garantuje inovace zdravotnických technologií a postupů, zvyšuje jejich medicínskou účinnost a bezpečnost, tj. kvalitu zdravotní péče.

Kompletní program je ke stažení zde. Sborník abstraktů je ke stažení zde.

K úspěchům v preventivní i akutní medicíně, tj. ve zvyšování „potenciálu zdraví“ a ve zlepšování „kvality zdraví“ jednotlivců i populací, nemalou měrou přispívají zdravotnické prostředky, jejichž složitost (inteligence) se nejen rychle zvyšuje, ale přechází z klasických zdravotnických prostor do zdravotně-sociálních institucí a do domácího prostředí. To však vyžaduje jejich instalaci, dohled i servis. Bude pro stárnoucí populaci potřeba nové technické zdravotnické profese?

Regulace vzdělávání zdravotníků, stanovení jejich činností, kompetencí i používání zdravotnických prostředků v českém zdravotnickém systému je dána trvale se měnící legislativou respektující směrnice Evropské unie. Je však žádoucí diskutovat nad dopady všech příslušných změn v praxi a případně podávat podněty našim zákonodárcům. Těšíme se na Vaši účast, nejen pasivní, ale zejména aktivní. Podělte se o své zkušenosti, názory a doporučení s auditoriem, které se zde v Pardubicích nejen dlouhodobě kultivuje, ale hlavně garantuje pracovní, odborné i společenské postavení absolventů oboru „biomedicínské inženýrství“ v českém zdravotnictví.

MUDr. František Jurek

Sdílejte:

Interpretace platné legislativy pro BMI

Interpretace platné legislativy pro BMI

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

změnou legislativy v roce 2017 se výrazně změnila pozice biomedicínských inženýrů v klinické praxi. Nicméně, aby bylo naprosto zřejmé, jaký je současný výklad a aplikace platné legislativy, tak vznikl dokument, který je ke stažení níže, který zpracoval pan Dr. Cmíral. Tento dokument je současně v souladu se stanoviskem MZ ČR.

Problematické pro pochopení totiž je, že to není vše v jednom předpisu, ale je to rozděleno do několika předpisů, jejichž vztah je řešen dalším zákonem.

Samozřejmě, že také platí, že BMI získává po ukončení studia automaticky kompetence BMT, aniž by BMT musel před studiem BMI vystudovat.

S upřímným pozdravem

Jiří Hozman

Sdílejte:

Technik oddělení zdravotnické techniky – Šumperk

Technik oddělení zdravotnické techniky – Šumperk

Společnost MAPOi zajišťuje nákup a prodej zdravotnické technologie do nemocnic po celé ČR včetně instalace a následujícího servisu. V současné chvíli hledáme kolegu/kolegyni na pozici Technik oddělení zdravotnické techniky do Šumperku.
Rozumíte elektrotechnice? Zajímá Vás oblast zdravotnictví?

Pak je tato pozice určena právě Vám!
Proč byste měl/měla chtít pracovat s námi? Nabízíme:

 • Nevšední práci s moderními technologiemi
 • Možnost odborného rozvoje – zajistíme odborné školení (např. vyhl. č.50/78Sb.) a další specializované školení k lékařským technologiím
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Přátelský kolektiv a kolegy, kteří Vám rádi pomohou se zaučením
 • Firemní benefity: týden dovolené navíc, stravenky, slevy od O2, Škoda auto….
 • Asistenční službu ELA v rámci BOZP (poradenství v oblasti právní, finanční, psychologické i zdravého životního stylu) Co vás čeká?
 • Evidence dokumentace a protokolů přístrojové techniky
 • Zajišťování instalací, servisu, kontrol, pravidelné údržby, validace, monitoringu přístrojové techniky
 • Podpora klinických pracovišť asistencí u zdravotnických přístrojů
 • Diagnostika úrovně servisu zdravotnické techniky
 • Přímý kontakt se zdravotnickým personálem
 • Agenda výběrových řízení
 • Instalace a zaškolování technologií u klientů v ČR

Co od nového kolegy požadujeme?

 • Odpovídající SŠ vzdělání
 • Platné osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve smyslu vyhl. č.50/78Sb., ale pokud nemáte nevadí zajistíme pro Vás
 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
 • Uživatelská znalost práce s PC (budete používat Word, Excel, občas PowerPoint)
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Zkušenosti s administrativou spojenou s nákupem a prodejem produktů a služeb, potřebné pro výběrová řízení
 • Zájem o lékařské technologie, eHealth
 • Samostatnost, pracovní nasazení, schopnost týmové spolupráce

Jedná se o práci na plný úvazek. Nástup je možný ihned nebo dle dohody.
Pokud Vás pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis a průvodní dopis na email sikora@mapoi.cz. Budeme se těšit!

Sdílejte: