Zpráva z Pracovního dne – Úskalí provozování zdravotnických prostředků

Zpráva z Pracovního dne – Úskalí provozování zdravotnických prostředků

Dne 12.4.2023 proběhl na Novotného lávce tradiční pracovní den ČSZT s názvem Úskalí provozování zdravotnických prostředků.

Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale
také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky.

Nacházíme se v období velkých legislativních změn v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky, a to jak na evropské úrovni (Nařízení evropského parlamentu a rady (EU)
č. 2017/745 (MDR)), tak i na národní úrovni (Zákon 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro). Zavedení nové legislativy do praxe bude v
tomto roce důležitým úkolem pro všechny poskytovatele zdravotních služeb i další fyzické či právnické osoby zabývající se nakládáním se zdravotnickými prostředky. Proto se jednalo o
stěžejní téma tohoto pracovního dne. Věřím, že pozvaní odborníci nám poskytli ucelený přehled o legislativních změnách, které mají dopad na používání zdravotnických prostředků v praxi.

Všechny příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.

Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Vážení členové České společnosti pro zdravotnickou techniku,

rádi bychom Vás informovali o připravovaných volbách do výboru společnosti a revizní komise, které proběhnou v lednu příštího roku (01/2023).

Za tímto účelem si dovolujeme oslovit celou členskou základnu s možností Vaši kandidatury do výboru společnosti. V případě, že by jste rádi v nadcházejících volbách kandidovali do výboru či revizní komise ČSZT, prosím o zaslání Vašeho krátkého CV (max 10 řádku textu) na e-mail z.technika@cszt.cz , do předmětu zprávy prosím uveďte ČSZT VOLBY 2023. Prosím také o uvedení informace, zda chcete kandidovat do výboru společnosti nebo do revizní komise. Sběr kandidátek probíhá do 15.11.2022.

Pro kandidaturu do výboru společnosti platí dvě omezení,

1.    Kandidovat může každý aktivní člen společnosti (člen s platným členstvím v roce 2022/2023 = zaplaceným členským poplatkem)

2.    Za danou organizaci může kandidovat pouze jedna osoba.

Vedení ČSZT si vyhrazuje právo v odůvodněných případech kandidaturu zamítnout a sestavit kandidátku v souladu s Volebním řádem a Stanovami ČSZT.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Organizační výbor společnosti ČSZT.

Zpráva z Pracovního dne – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Zpráva z Pracovního dne – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Dne 22.10.2021 proběhl na Novotného lávce tradiční pracovní den ČSZT s názvem Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví.

Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům). Tentokrát ale i zástupcům z řad projektantů a realizátorů staveb a prostor ve zdravotnictví a všem, kteří se podílejí na technickém zabezpečení budov ve zdravotnictví.

Navrhnout, realizovat a bezpečně užívat veškeré prvky infrastruktury zdravotnických zařízení není lehký úkol. Požadavky všech zúčastněných se musí spojit tak, aby byly respektovány potřeby uživatelů na efektivní chod klinických pracovišť a zároveň byly splněny všechny náležitosti s ohledem na bezpečnost, údržbu a další. Odborníci vystupující na pracovním dnu by měli pomoci získat přehled o problematice, nabídnout k diskusi vlastní názory podložené praxí a možná řešení.

Všechny příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.

Zpráva z WEBINÁŘE – Zásadní změny s příchodem nového nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU)

Zpráva z WEBINÁŘE – Zásadní změny s příchodem nového nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU)

Zásadní změny s příchodem nového nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU)

Dne 21.4.2021 proběhl online formou seminář pořádaný pod společnou záštitou ČSZT s ČSBMILI zaměřený na zásadní změny, které nastanou příchodem nového evropského nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU). Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, lékařům, diplomovaným/ všeobecným sestrám, pracovníkům oddělení zdravotnické techniky, biomedicínským technikům a inženýrům, výrobcům a dodavatelům zdravotnických prostředků.
V rámci tohoto semináře se řešilo nové evropské nařízení a s ním spojené novinky v oblasti zdravotnických prostředků, se kterými se budou muset vyrovnat nejen uživatelé ZP, výrobci, dovozci, ale také notifikované osoby (oznámené subjekty). Zabývali jsme se zejména reakcí české legislativy na přicházející nové nařízení, dále pak konkrétními změnami pro uživatele, výrobce, dovozce ZP, jako je např. předepisování ZP, servis, povinná hlášení, značení ZP, sledování ZP po uvedení na trh, nebo třeba i chystané novinky v databázi EUDAMED, aj. Diskuse byla vedena přímo s odborníky z řad uvedených skupin.
Nové nařízení nás všechny postavilo před nelehký úkol, a naším cílem bude ukázat Vám možnosti řešení vybraných problematik.

Všechny příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.

Sdílejte:

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VIII. – MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VIII. – MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
hlavní téma v pořadí již VIII. konference je opět „Kvalita zdravotní péče“, na kterou pohlížíme již tradičně z několika úhlů pohledu. Je proto určena všem, kdo se zabývají či pracují v lékařských a ošetřovatelských profesích, zejména těm, kteří na současném stupni technizace a komputerizace medicíny spolupracují s biomedicínskými inženýry a techniky, těm, kteří výzkumem, výrobou, servisem i v provozu moderní medicínu podporují, i těm, kteří se věnují vzdělávacímu procesu ve zdravotnických oborech, a to jak v pregraduální, tak v postgraduální fázi studia. Vzájemná spolupráce zdravotnických a nezdravotnických profesí garantuje inovace zdravotnických technologií a postupů, zvyšuje jejich medicínskou účinnost a bezpečnost, tj. kvalitu zdravotní péče.

Kompletní program je ke stažení zde. Sborník abstraktů je ke stažení zde.

K úspěchům v preventivní i akutní medicíně, tj. ve zvyšování „potenciálu zdraví“ a ve zlepšování „kvality zdraví“ jednotlivců i populací, nemalou měrou přispívají zdravotnické prostředky, jejichž složitost (inteligence) se nejen rychle zvyšuje, ale přechází z klasických zdravotnických prostor do zdravotně-sociálních institucí a do domácího prostředí. To však vyžaduje jejich instalaci, dohled i servis. Bude pro stárnoucí populaci potřeba nové technické zdravotnické profese?

Regulace vzdělávání zdravotníků, stanovení jejich činností, kompetencí i používání zdravotnických prostředků v českém zdravotnickém systému je dána trvale se měnící legislativou respektující směrnice Evropské unie. Je však žádoucí diskutovat nad dopady všech příslušných změn v praxi a případně podávat podněty našim zákonodárcům. Těšíme se na Vaši účast, nejen pasivní, ale zejména aktivní. Podělte se o své zkušenosti, názory a doporučení s auditoriem, které se zde v Pardubicích nejen dlouhodobě kultivuje, ale hlavně garantuje pracovní, odborné i společenské postavení absolventů oboru „biomedicínské inženýrství“ v českém zdravotnictví.

MUDr. František Jurek

Sdílejte:

Biomedicínský technik / inženýr/ka pro PORGYN, NOVO a ORT – Fakultní nemocnice Olomouc

Biomedicínský technik / inženýr/ka pro PORGYN, NOVO a ORT – Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc přijme biomedicínského technika/inženýra pro Porodnicko-gynekologickou kliniku, Novorozenecké oddělení a Ortopedickou kliniku.

Požadavky:

 • studijní obor VŠ (Bc.) biomedicínský technik nebo VŠ (Ing.) biomedicínský inženýr, případně VŠ (Bc., Ing.) – elektrotechnického zaměření + akreditovaný kvalifikační kurs v oboru biomedicínské inženýrství dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění,
 • absolvování školení vyhlášky 50/1978 Sb. § 5 nebo 6 – vítáno,
 • znalost anglického jazyka slovem i písmem,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění,
 • znalost práce s PC,
 • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost související s výkonem povolání.

Hlavní pracovní činností:

 • vedení technické dokumentace k zdravotnické technice na pracovištích,
 • práce s informačním systémem nemocnice,
 • technické instruktáže pracovníků, především k užití zdravotnické techniky,
 • vyhodnocování případů selhání zdravotnických přístrojů,
 • podíl technickou asistencí při operacích a terapiích na operačních sálech,
 • zabezpečování technické pomoci na klinikách,
 • realizace výběru a tvorba specifikací zadávacích dokumentací při nákupu nových zdravotnických přístrojů,
 • účast na přebírkách nových zdravotnických přístrojů na klinikách,
 • podíl na výzkumu dle potřeb klinik.

Nabízíme:

 • konkurenceschopné finanční ohodnocení,
 • prestižní pozici v jedné z největších organizací Olomouckého kraje,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 3 dny nenárokového zdravotního placeného volna,
 • příspěvek na stravování,
 • nekuřáckou politiku organizace,
 • zázemí a stabilitu významné organizace,
 • podporu v dalším odborném růstu,
 • další významné pracovní benefity.

Pracovní úvazek 1,00.

Nástup do pracovního poměru možný dle dohody.

K písemné žádosti je třeba doložit:

 • fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis.

Kontaktní osoba: Markéta Žylová

Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Česká republika

Telefon: 588 443 137

Sdílejte:

Zpráva z pracovního dne Problematika provádění servisu, BTK a oprav

Zpráva z pracovního dne Problematika provádění servisu, BTK a oprav

Dne 16.11.2018 proběhl na Novotného lávce v Praze tradiční pracovní den na téma „Problematika provádění servisu, BTK a oprav“.

Pracovní den byl určen pro vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, lékaře, diplomované/ všeobecné sestry, pracovníky oddělení zdravotnické techniky, biomedicínské techniky a inženýry, výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků.

Cílem pracovního dne bylo zmapování dosavadních zkušeností s níže uvedenými body programu a jejich diskuze. Zdravotnický prostředek ve zdravotnickém prostředí představuje náročnou problematiku z hlediska provázanosti s platnou legislativou, s technickými normami a s kvalifikační způsobilostí příslušných pracovníků. Často jsou podmínky bezpečného a spolehlivého používání zdravotnických prostředků definovány již při jeho výběru a nákupu.

Všechny příspěvky, které byly na tomto pracovním dni prezentovány, jsou ke stažení zde nebo v sekci Archiv.

Česká společnost pro zdravostnickou techniku - Zpráva z pracovního dne Problematika provádění servisu, BTK a oprav
Česká společnost pro zdravostnickou techniku – Zpráva z pracovního dne Problematika provádění servisu, BTK a oprav
Česká společnost pro zdravostnickou techniku - Zpráva z pracovního dne Problematika provádění servisu, BTK a oprav
Česká společnost pro zdravostnickou techniku – Zpráva z pracovního dne Problematika provádění servisu, BTK a oprav

Sdílejte: