Cyklus seminářů pro interní audity v prostředí MDR

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom Vás informovali o Cyklu seminářů pro interní audity MDR, kterou pořádá sesterská Česká společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP.
Přednáškový cyklus je zaměřený na systematické vzdělávání v oblasti interních auditů při plnění požadavků nařízení EU 2017/745 od odborníků v oblasti systémů kvality, posuzování shody a tvorby technické dokumentace zdravotnických prostředků.

Kapacita je omezena, registrace probíhá předem prostřednictvím emailu: mdr@fbmi.cvut.cz.
Mezní termín pro zaslání přihlášek na celý cyklus a první přednášku je 11. března 2022.
Po tomto datu již nebude možné hlásit se na celý soubor přednášek.

Pozvánku na celý cyklus přednášek naleznete zde.