comment Add Comment
Vloženo: Last updated

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VII.

15. a 16. června 2017 proběhla v Domě techniky Pardubice konference Kvalita zdravotní péče VII. – Zkušenosti, vzdělávání a legislativa pro klinickou praxi, kterou jsme uspořádali společně s Česká asociací sester a Společností radiologických asistentů ČR.

Konference byla určena všem, kdo se zabývají teorií i praxí lékařských věd a ošetřovatelstvím, zejména v oblasti spolupráce s biomedicínským inženýrstvím, i těm, kteří se jakkoliv věnují vzdělávacímu procesu v těchto oborech, a to jak v pregraduální, tak v postgraduální fázi studia.
Medicínská praxe vyžaduje a legislativa ukládá povinnost trvalého vzdělávání všech kategorií zdravotnických povolání, a to bylo právě hlavní podtéma této konference v Pardubicích.
Trvalý pokrok v oblasti prevence, diagnostiky i léčby je i díky zdravotnickým prostředkům velmi rychlý, proto se vzdělávání za tímto posunem nemůže zpožďovat, právě naopak, mělo by jít spolu s vývojovou základnou fakult a kateder vysokých škol dopředu, mělo by motivovat k zajímavé práci i k dalšímu zvyšování kvalifikace. Konference byla příležitostí k zamyšlení se nad současným stavem výuky, dalšího vzdělávání a nad všemi souvisejícími činnostmi, odbornými, provozními, ekonomickými i legislativními.
Cenné na pardubických konferencích je, že zde dochází k výměně zkušeností, názorů a doporučení přednášejících s početným auditoriem a kultivuje se zde nezbytný týmový přístup ke zdravotnické technice v českém zdravotnictví.