Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče IX.

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče IX.

9. a 10. června 2022 proběhla v Domě techniky Pardubice konference Kvalita zdravotní péče IX. – Zdravotnické technologie a postupy dnešní doby, kterou jsme uspořádali společně s Česká asociací sester, Společností radiologických asistentů ČR a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

Vvěřím, že i po poněkud delším tříletém intervalu jsme navázali na tradiční a stále aktuální téma „Kvalita zdravotní péče“. Šlo v pořadí již o IX. setkání všech, kteří se o kvalitu ve zdravotnictví, viděnou z jakéhokoliv úhlu pohledu zajímají a mohou přispět k jejímu trvalému růstu. Jsou to zejména ti, kteří vykonávají své povolání jak ve specializovaných zdravotnických týmech v pozicích biomedicínských techniků či inženýrů, tak uživatelé zdravotnických prostředků v lékařské či ošetřovatelské praxi, a v neposlední řadě ti, co pro ně spravují zdravotnické prostředky na všech úrovních, od odborné garance jejich pořízení, průkazné evidence, údržby a přípravy pro jejich bezpečné použití, garanci odborného servisu až po jejich náležitou likvidaci. Vaše odborná činnost se však neobejde bez sledování vývoje oboru, bez sledování výsledků vědecké práce soustředěné do Vašich alma mater, bez čtení odborných periodik a monografií. Nestačí jen pregraduální vzdělání, i zákon vyžaduje pro zdravotnická povolání trvalé postgraduální vzdělávání. Nelze nepřipomenout, že naše poznávání a veškerá vědecká práce je založena na principu Evidence Based Medicine (EBM). Měli bychom se proto i v covidové době držet výsledků poznání publikovaných v seriózních odborných článcích a nepomáhat v šíření nepodložených a účelově zkreslených dezinformací. Používání zdravotnických prostředků v českém zdravotnickém systému je modulováno s trvale se měnící legislativou respektující směrnice Evropské unie. Jsme však povinni diskutovat dopady všech legislativních změn v praxi a podávat podněty našim zákonodárcům.

Vzájemná spolupráce a porozumění jsou rovněž důležité aspekty Vaší odborné činnosti. Je zárukou zavádění nových zdravotnických technologií a postupů zvyšujících medicínskou účinnost a bezpečnost, hlavní složky kvality zdravotní péče. Ale bez prokázání svých odborných znalostí a dovedností se Vám nemusí podařit stanovení tzv. kompetenčního rozhraní, tedy obhajoby činností, které jsou výlučně ve Vaší gesci. Není to úloha lehká a k této otázce by měly společně přispět také obě odborné společnosti, a to jak ČSZT, tak ČSBMILI. Ke zdárnému průběhu  je však zapotřebí zpětné vazby, tj. Vašich zkušeností.

  Všechny předášky, které byly na této konferenci předesny jsou k dispozici ke stažení v sekci Archiv nebo přímo na tomto odkazu.                    

MUDr. František Jurek