Kvalita zdravotní péče VII. Zkušenosti, vzdělávání a legislativa pro klinickou praxi, 15. – 16.6.2017

Kvalita zdravotní péče VII. Zkušenosti, vzdělávání a legislativa pro klinickou praxi, 15. – 16. 6.2017