comment Add Comment
Vloženo: Last updated

Aktuálně o katedře biomedicínské techniky IPVZ

Vedení Katedry biomedicínské techniky IPVZ převzal od 1.1.2015 doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
V letním semestru 2015 proběhly zbylé kurzy specializačního vzdělávání (SV) pro dvě nejžádanější zaměření: Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii, cévní chirurgii a Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzívní péči, mimotělní očistě krve. Tím bylo umožněno prvním asi 30 účastníkům SV absolvovat jeho teoretickou část.

Pro zimní semestr je připraveno opakování některých kurzů obou zmíněných zaměření pro ty účastníky, kteří byli zařazení do SV později a nestihli se jich účastnit v první vlně. Tím se v tomto roce zvýší počet účastníků splňujících všechny podmínky teoretické části SV na asi 50.

Účastníkům SV, kteří splnili teoretickou část, chybí do získání specializované způsobilosti Klinický inženýr praxe na akreditovaném pracovišti v rozsahu předepsaném vzdělávacím programem a atestační zkouška. V současné době jsou pro výkon této praxe akreditována tři zdravotnická zařízení: IKEM, FN Ostrava a FN Hradec Králové. Praxe účastníků SV KI probíhají, či proběhly (zejména FNO).

Podle toho, kolik účastníků SV stihne do konce roku 2015 splnit veškeré povinnosti uložené teoretickou a praktickou částí vzdělávacího programu, mohly by se první atestační zkoušky konat již v 1. čtvrtletí 2016.
Pro méně obsazená zbylá 3 zaměření se připravuje realizace teoretických kurzů a též akreditace pracovišť pro praxe na akreditovaném pracovišti.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Ing. Antonín Grošpic, CSc.