Omezení odpovědnosti

Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s. se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: zc.tzsc@akinhcet.z.

Nezodpovídáme za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztráty vyplývající z problémů způsobenými nebo souvisejícími s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou výpadky nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s. nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s. nenese žádnou odpovědnost.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odezvou nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Naši zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí, aby zajistili dostupnost našich webových stránek a neustále je zlepšovali. Také pro lidi, kteří používají speciální software z důvodu zdravotního postižení.

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu této webové stránky jsou svěřena společnosti Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s. nebo třetím stranám, které obsah umístily samy, nebo od nichž Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s. získala uživatelskou licenci.

Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s., s výjimkou a pouze pokud není v právních předpisech stanoveno jinak (například právo citovat), pokud konkrétní obsah nestanoví jinak.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.