comment Add Comment
Vloženo: Last updated

Pracovní den: Problematika provádění servisu, BTK a oprav

Srdečně vás zveme na pracovní den ČSZT s názvem Problematika provádění servisu, BTK a oprav, který se koná 16.11.2018 na Novotného Lávce. Pracovní den je určen pro vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, lékaře, diplomované/ všeobecné sestry, pracovníky oddělení zdravotnické techniky, biomedicínské techniky a inženýry, výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků. Pozváni jsou zástupci výrobců a dodavatelů ZP, bude řešena problematika provádění servisu, BTK a oprav.

Cílem je zmapování dosavadních zkušeností s níže uvedenými body programu a jejich diskuze. Zdravotnický prostředek ve zdravotnickém prostředí představuje náročnou problematiku z hlediska provázanosti s platnou legislativou, s technickými normami a s kvalifikační způsobilostí příslušných pracovníků. Často jsou podmínky bezpečného a spolehlivého používání zdravotnických prostředků definovány již při jeho výběru a nákupu.

Více o akci