comment Add Comment
Vloženo: Last updated

Současná legislativa ve zdravotnickém zařízení

Srdečně vás zveme na pracovní den ČSZT s názvem Současná legislativa ve zdravotnickém zařízení 25. 4. 2018. Pracovní den je určen pro vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, lékaře, diplomované/ všeobecné sestry, pracovníky oddělení zdravotnické techniky, biomedicínské techniky a inženýry, výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků.

Pozváni jsou zástupci výrobců a dodavatelů ZP, bude řešena problematika provádění servisu, BTK a oprav. V rámci této odborné akce se budou řešit například novinky v oblasti zákona 268/2014 Sb., nová evropská nařízení a problematika ochrany osobních údajů s vazbou na používání zdravotnických prostředků. Součástí programu budou bloky týkající se rentgenové techniky, vybavení operačních sálů a oborů intenzivní péče. Současně se budou řešit kompetence sester a biomedicínských inženýrů a techniků.
Cílem je zmapování dosavadních zkušeností s výše uvedenými body programu a jejich diskuze.
Zdravotnický prostředek ve zdravotnickém prostředí představuje náročnou problematiku z hlediska provázanosti s platnou legislativou, s technickými normami a s kvalifikační způsobilostí příslušných pracovníků. Často jsou podmínky bezpečného a spolehlivého používání zdravotnických prostředků definovány již při jeho výběru a nákupu.

Více o akci