KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE IX. – MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY DNEŠNÍ DOBY

3,500.00 

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE IX. – Moderní zdravotnické technologie a postupy dnešní doby,  9. – 10. 6.2022

Cena pro členy ČSZT je 2800 Kč. (sleva se objeví až po přihlášení)

Na jednu objednávku lze přihlásit 1 osobu

POZVÁNKA_Pardubice_2022_Predbezna_v 8_2_2022

Není skladem

Katalogové číslo: PD2022-6-13-1 Kategorie:

Popis

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věřím, že i po poněkud delším tříletém intervalu navážeme na tradiční a stále aktuální téma „Kvalita zdravotní péče“. Půjde v pořadí již o IX. setkání všech, kteří se o kvalitu ve zdravotnictví, viděnou z jakéhokoliv úhlu pohledu zajímají a mohou přispět k jejímu trvalému růstu. Jsou to zejména ti, kteří vykonávají své povolání jak ve specializovaných zdravotnických týmech v pozicích biomedicínských techniků či inženýrů, tak uživatelé zdravotnických prostředků v lékařské či ošetřovatelské praxi, a v neposlední řadě ti, co pro ně spravují zdravotnické prostředky na všech úrovních, od odborné garance jejich pořízení, průkazné evidence, údržby a přípravy pro jejich bezpečné použití, garanci odborného servisu až po jejich náležitou likvidaci.

Vaše odborná činnost se však neobejde bez sledování vývoje oboru, bez sledování výsledků vědecké práce soustředěné do Vašich alma mater, bez čtení odborných periodik a monografií. Nestačí jen pregraduální vzdělání, i zákon vyžaduje pro zdravotnická povolání trvalé postgraduální vzdělávání. Nelze nepřipomenout, že naše poznávání a veškerá vědecká práce je založena na principu Evidence Based Medicine (EBM). Měli bychom se proto i v covidové době držet výsledků poznání publikovaných v seriózních odborných článcích a nepomáhat v šíření nepodložených a účelově zkreslených dezinformací. Používání zdravotnických prostředků v českém zdravotnickém systému je modulováno s trvale se měnící legislativou respektující směrnice Evropské unie. Jsme však povinni diskutovat dopady všech legislativních změn v praxi a podávat podněty našim zákonodárcům.

Vzájemná spolupráce a porozumění jsou rovněž důležité aspekty Vaší odborné činnosti. Je zárukou zavádění nových zdravotnických technologií a postupů zvyšujících medicínskou účinnost a bezpečnost, hlavní složky kvality zdravotní péče. Ale bez prokázání svých odborných znalostí a dovedností se Vám nemusí podařit stanovení tzv. kompetenčního rozhraní, tedy obhajoby činností, které jsou výlučně ve Vaší gesci. Není to úloha lehká a k této otázce by měly společně přispět také obě odborné společnosti, a to jak ČSZT, tak ČSBMILI. Ke zdárnému průběhu  je však zapotřebí zpětné vazby, tj. Vašich zkušeností.

Těšíme se na Vaši účast, nejen pasivní, ale zejména aktivní. Podělte se o své zkušenosti, názory a doporučení s auditoriem, které se zde v Pardubicích nejen dlouhodobě kultivuje, ale hlavně garantuje pracovní, odborné i společenské postavení absolventů oboru „biomedicínské inženýrství“ v českém zdravotnictví.                         

MUDr. František Jurek

POZVÁNKA_Pardubice_2022_Predbezna_v 8_2_2022