WEBINÁŘ – Zásadní změny s příchodem nového nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU)

WEBINÁŘ – Zásadní změny s příchodem nového nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU)

Uvedení do legislativy, jak to bylo doposud, co je MDR, co se tím bude měnit za zákony, platnosti, atd.
Zástupce MZČR: MUDr. Jan Wolf, MBA

Porovnání obou nařízení (MDD vs. MDR), hlavní rozdíly v nové legislativě z pohledu uživatele ZP.
Zástupce FBMI ČVUT: Ing. Vojtěch Kamenský

Změny pro výrobce (např. značení ZP, sledování po uvedení na trh atd.)
Zástupce VŠB: Ing. Lukáš Peter, PhD.

Dopad nové legislativy na zdravotnická zařízení
Zástupce SÚKL: Mgr. Peštová

Jakým procesem musel ČMI projít, aby získal statut notifikované osoby/ oznámeného subjektu pro posuzování shody u vybraných skupin ZP podle MDR.
Zástupce ČMI: Ing. Jiří Šuráň