comment Add Comment
Vloženo: Last updated

Zpráva z pracovního dne Současná legislativa ve zdravotnickém zařízení

Dne 25.4.2018 proběhl na Novotného lávce v Praze tradiční pracovní den na téma „Současná legislativa ve zdravotnickém zařízení“.

Pracovní den byl určen pro vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, lékaře, diplomované/ všeobecné sestry, pracovníky oddělení zdravotnické techniky, biomedicínské techniky a inženýry, výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků.

Pracovního dne se aktivně zúčastnili zástupci výrobců a dodavatelů ZP, byla řešena problematika provádění servisu, BTK a oprav. V rámci této odborné akce byly řešeny novinky v oblasti zákona 268/2014 Sb., nová evropská nařízení a problematika ochrany osobních údajů s vazbou na používání zdravotnických prostředků. Součástí programu byly také bloky týkající se rentgenové techniky, vybavení operačních sálů a oborů intenzivní péče. Současně se také řešily kompetence sester a biomedicínských inženýrů a techniků.

Zdravotnický prostředek ve zdravotnickém prostředí představuje náročnou problematiku z hlediska provázanosti s platnou legislativou, s technickými normami a s kvalifikační způsobilostí příslušných pracovníků. Často jsou podmínky bezpečného a spolehlivého používání zdravotnických prostředků definovány již při jeho výběru a nákupu.

Všechny příspěvky, které byly na tomto pracovním dni prezentovány, jsou ke stažení zde nebo v sekci Archív.