Členství v ČSZT

Členství v ČSZT

Výhody pro členy

  • ČSZT bude svým členům průběžně poskytovat informace o své odborné činnosti, a další publikace, informace o odborných akcích vlastních i dalších akcích spadajících do okruhu zájmů členů ČSZT, závěry z těchto akcí ev. jejich promítnutí do závěrů resortu zdravotnictví ČR. Bulletin ČSZT je vyvěšen na webu, od r. 2009 nevychází tiskem.
  • ČSZT zašle pozvánky na všechny své akce (konference, semináře, školení) a zájemcům z řad kolektivního člena poskytne na tyto akce slevu 20 %
  • Člen má možnost inzerovat v Bulletinu ČSZT na webu ČSZT a na pozvánkách na akce ČSZT za zvýhodněných podmínek – sleva 20 %
  • V případě zájmu člena uspořádá ČSZT pro něj monotematický seminář nebo prezentaci firmy za zvýhodněných podmínek vyplývajících z členství.
  • Na tematicky vhodných akcích, které ČSZT pořádá, se může člen prezentovat za poplatek o 25 % nižší oproti nečlenům.
  • V případě, že člen bude potřebovat místnost k jednání s partnery nebo zákazníky v Praze, má k dispozici sekretariát ČSZT vybavený běžnou technikou (počítač, kopírka, scanner, telefon) za režijní poplatek.
  • Bude-li kolektivní člen požadovat expertizy, studie nebo podobné služby od ČSZT, bude tato činnost ve prospěch kolektivního člena konána na základě konkrétně uzavřených dohod.

Individuálním členem ČSZT může být každý občan ČR starší 18 let, který se ztotožňuje s posláním ČSZT. Při prvním přihlášení je poplatek 120 Kč, každý další rok 100 Kč.

Přihláška pro individuální členy


Kolektivním členem ČSZT může být právní subjekt působící v ČR i v zahraničí, jehož činnost je slučitelná s posláním ČSZT.

Přihláška pro kolektivní členy


K tomuto členství se mohou přihlásit zaměstnanci poboček ČSZT – Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nebo Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Přihláška pro zaměstnance pobočky