Aktuality

Oznámení o změně termínu

konání pracovního dne Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Vzhledem k bezpečnostním opatřením vyhlášených vládou ČR byl termín plánovaného pracovního dne Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví, který se měl konat 15.4.2020 změněn na nový termín 23.10.2020.

Zakoupené vstupenky jsou stále platné a je možné je použít na podzimní termín akce. V případě, že chcete svou účast na konferenci stornovat, prosím kontaktujte sekretariát společnosti (z.technika@cszt.cz). Vložné Vám bude vráceno v plné výši.

Děkujeme za pochopení a Vaši přízeň.

Organizační výbor.

Měření IR čelními teploměry – správná praxe

V souvislosti s šířením nemoci COVID-19, jejíž častým příznakem je také horečka, lze v posledních dnech sledovat zvýšené používání infračervených čelních teploměrů. Pro správné měření těmito měřidly je však zásadní dodržovat stanovené podmínky prostředí, v opačném případě dochází ke značné chybě měření (obvykle falešnému „podměření“ teploty pacienta). Držte se těchto zásad: Neprovádějte měření ve venkovních […]

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK)

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK) dle §65 zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích během nouzového stavu a používání přístrojů bez platné BTK. Z důvodu omezení vzniklých vyhlášením nouzového stavu a ve snaze omezit šíření nákazy způsobené COVID-19 vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv toto prohlášení: Nebude dočasně sankcionováno používání zdravotnického prostředku bez platné […]

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2020/403

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2020/403 ze dne 13. března 2020 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19