Aktuality

Oznámení o zrušení akce

konání pracovního dne Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Vzhledem k bezpečnostním opatřením vyhlášených vládou ČR je plánovaný pracovní den Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví, který se měl konat 23.10.2020 ZRUŠEN bez náhrady termínu.

Vložné za zakoupené vstupenky bude všem účastníkům vráceno v plné výši. Jednotliví účastníci budou kontaktováni sekretariátem společnosti.

Děkujeme za pochopení a Vaši přízeň.

Organizační výbor.

Pracovní den: Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Srdečně vás zveme na pracovní den ČSZT s názvem Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví, který se koná 23.10.2020 na Novotného Lávce. Pracovní den je určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům). Tentokrát ale i zástupcům z řad projektantů a realizátorů staveb a prostor ve zdravotnictví a všem, […]

Měření IR čelními teploměry – správná praxe

V souvislosti s šířením nemoci COVID-19, jejíž častým příznakem je také horečka, lze v posledních dnech sledovat zvýšené používání infračervených čelních teploměrů. Pro správné měření těmito měřidly je však zásadní dodržovat stanovené podmínky prostředí, v opačném případě dochází ke značné chybě měření (obvykle falešnému „podměření“ teploty pacienta). Držte se těchto zásad: Neprovádějte měření ve venkovních […]

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK)

Prohlášení k provádění Bezpečnostně Technických Kontrol (BTK) dle §65 zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích během nouzového stavu a používání přístrojů bez platné BTK. Z důvodu omezení vzniklých vyhlášením nouzového stavu a ve snaze omezit šíření nákazy způsobené COVID-19 vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv toto prohlášení: Nebude dočasně sankcionováno používání zdravotnického prostředku bez platné […]