Pracovní den – Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu

Pracovní den – Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu

Dne 18.10.2023 se již tradičně na Novotného lávce v Praze uskuteční Pracovní den na téma Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu.

Pracovní den je určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky.

Rozsáhlé legislativní změny neprobíhají aktuálně pouze v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky (MDR). V loňském roce nabyly účinnost právní předpisy, které představují největší změnu v oblasti vyhrazených technických zařízení za posledních 40 let (zákon č. 250/2021 Sb.). Dopady těchto změn, zejména v oblasti vyhrazených elektrických technických zařízení, ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům, budou diskutovány v prvním bloku přednášek.

Odpolední blok přednášek pak bude zaměřen na oblast kybernetické bezpečnosti, stávající legislativní požadavky i připravovaný nový zákon o kybernetické bezpečnosti, s jehož účinností se předběžně počítá od druhé poloviny roku 2024. Už nyní je jasné, že navrhovaný zákon přinese celou řadu změn také pro poskytovatelé zdravotní péče a výrobce zdravotnických prostředků. Na tyto změny, spojené se zajištěním kybernetické bezpečnosti ve zdravotnickém provozu, je potřeba včas reagovat a připravit potřebné procesy a infrastrukturu.

Program pracovního dne je ke stažení ZDE