Pracovní den 12. 4. 2023 – Úskalí provozování zdravotnických prostředků

Pracovní den je určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky.


Fotogalerie


Prezentace z akcí

Program pracovního dne

Novinky v legislativě zdravotnických prostředků
JUDr. Jakub Král, Porta Medica

Nová legislativa ZP – praktické dopady
Ing. Jan Náhlík, IKEM

Aktuální informace k procesu notifikace ČMI dle MDR
Mgr. Helena Kolářová, ČMI

Zajištění shody výrobku s požadavky Nařízení z pohledu výrobce
Ing. Mgr. Kamila Walková, MBA, MedTech Edu

AVDZP – podpora inovativní zdravotnické techniky a technologií
doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D., Ing. Jana Vykoukalová, AVDZP

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Jana Vykoukalová, AVDZP

IVD-R: nová regulace diagnostických zdravotnických prostředků in vitro
PhDr. Nela Chobolová, MBA, FN Ostrava

Zkušenosti z provádění kontrol ZP u poskytovatelů zdravotních služeb
Ing. Pavla Justová, MBA, SÚKL

Zkušenosti z kontrol SÚKL z pohledu poskytovatele zdravotnické péče
Ing. Petr Gabriel, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

Projektové řízení vs. řízení projektu REACT
Ing. Václav Bláha, FN v Motole

Fondy EU – Dotační příležitosti ve zdravotnictví
Filip Truelle, FN v Motole