Pracovní den 22.10.2021 – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Pracovní den 22.10.2021 – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Pracovní den 22.10.2021 – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Novinky v legislativě ZP
Ing. Jan NÁHLÍK, IKEM

Aktuální situace v oblasti certifikace ZP a notifikovaných osob z pohledu MPO
Ing. Jan DEJL, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Realizace čistých prostor ve zdravotnictví
Ing. Miroslav MÍK, Ing. Kamil Hasoň, BLOCK, a.s.

Hybridní operační sál a rizika sterility
Ing. Jiří CAHA, Philips Česká republika s.r.o.

Plánování a realizace rozvodů permeátu a jejich zakončení pro dialýzu
Ing. Radek MOHL, Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.

Projektová příprava pro zdravotnictví
Ing. Martin FRÜHAUF, Martin Frühauf Projekce elektroČR, s.r.o.

Systémy PACS, DICOM
Mgr. Václav POROD, AURA Medical, s.r.o.

SW pro facility management
Mgr. Ludvík DOLEŽAL, EFA Services, s.r.o.