Zpráva z WEBINÁŘE – Zásadní změny s příchodem nového nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU)

Zpráva z WEBINÁŘE – Zásadní změny s příchodem nového nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU)

Zásadní změny s příchodem nového nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU)

Dne 21.4.2021 proběhl online formou seminář pořádaný pod společnou záštitou ČSZT s ČSBMILI zaměřený na zásadní změny, které nastanou příchodem nového evropského nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU). Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, lékařům, diplomovaným/ všeobecným sestrám, pracovníkům oddělení zdravotnické techniky, biomedicínským technikům a inženýrům, výrobcům a dodavatelům zdravotnických prostředků.
V rámci tohoto semináře se řešilo nové evropské nařízení a s ním spojené novinky v oblasti zdravotnických prostředků, se kterými se budou muset vyrovnat nejen uživatelé ZP, výrobci, dovozci, ale také notifikované osoby (oznámené subjekty). Zabývali jsme se zejména reakcí české legislativy na přicházející nové nařízení, dále pak konkrétními změnami pro uživatele, výrobce, dovozce ZP, jako je např. předepisování ZP, servis, povinná hlášení, značení ZP, sledování ZP po uvedení na trh, nebo třeba i chystané novinky v databázi EUDAMED, aj. Diskuse byla vedena přímo s odborníky z řad uvedených skupin.
Nové nařízení nás všechny postavilo před nelehký úkol, a naším cílem bude ukázat Vám možnosti řešení vybraných problematik.

Všechny příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.

Sdílejte: