Kvalita zdravotní péče VIII. – Moderní zdravotnické technologie a postupy, 13. – 14. 6. 2019

Kvalita zdravotní péče VIII. – Moderní zdravotnické technologie a postupy, 13. – 14. 6. 2019

Kvalita zdravotní péče VIII – Program (PDF)

Stáhnout

Kvalita zdravotní péče VIII. – Sborník abstraktů (PDF)

Stáhnout

Proměny medicíny za posledních 50 let (PDF)

Stáhnout

Nové nařízení pro zdravotnické prostředky MDR a jeho dopad na poskytovatele zdravotních služeb (PDF)

Stáhnout

Klinické hodnocení zdravotnických prostředků z pohledu MDR (PDF)

Stáhnout

Kategorizace zdravotnické přístrojové techniky (PDF)

Stáhnout

Praktické zkušenosti s používáním stanovených měřidel (PDF)

Stáhnout

Projektové plánování vzniku nového oddělení (PDF)

Stáhnout

Plná elektronizace veřejných zakázek (PDF)

Stáhnout

Role BMI v humanitární misi (PDF)

Stáhnout

Problematika měření krevního tlaku automatickými přístroji (PDF)

Stáhnout

Využití umělé inteligence v RTG diagnostice (PDF)

Stáhnout

Předoperační vyšetření pro neurochirurgické pacienty s využitím funkční a difuzní MRI (PDF)

Stáhnout

Detekce patologické oblasti způsobující fokální kortikální dysplázii (PDF)

Stáhnout

Sběr a zpracování anesteziologických dat – cloudové řešení (PDF)

Stáhnout

Kybernetická bezpečnost zdravotnické techniky (PDF)

Stáhnout

Pracovní skupina KardioTech (PDF)

Stáhnout

Celoživotní vzdělávání biomedicínských techniků a inženýrů (minulost a budoucnost) (PDF)

Stáhnout

Aktivity ČAS (PDF)

Stáhnout

Využití ultrazvuku a EKG při zajištění cévního vstupu (PDF)

Stáhnout

Moderní zdravotnictví – jak usnadnit práci zdravotním sestrám (PDF)

Stáhnout

Usnadnění evidenčních povinností sester v informačním systému zdravotnických přístrojů (PDF)

Stáhnout