Pracovní den 16. 11. 2018 – Problematika provádění servisu, BTK a oprav

Pracovní den 16.11.2018 – Problematika provádění servisu, BTK a oprav

GDPR zkušenosti se zaváděním ve zdravotnických zařízeních (PDF)

Stáhnout

Systém vzdělávání BM techniků –zkušenosti z ÚVN (PDF)

Stáhnout

Novinky v oblasti legislativy (PDF)

Stáhnout

Ověřování a kalibrace zdravotnických prostředků s měřicí funkcí (PDF)

Stáhnout

Jednotlivé značení nástrojů v sítech: Budoucnost oběhu nástrojů? (PDF)

Stáhnout

Software pro centrální sterilizace a oběh instrumentária (PDF)

Stáhnout

Aktuality SW používaných pro správu ZP a SW pro centrální sterilizace (PDF)

Stáhnout

Projektový management – cesta k úsporám a transparentnosti (PDF)

Stáhnout

Specifika nákupů vybraných druhů ZT (PDF)

Stáhnout

Nová atomová legislativa v praxi VZ -vliv na TS při nákupu ZIZ (PDF)

Stáhnout

Biomedicínské inženýrství včera, dnes a zítra (PDF)

Stáhnout