Pracovní den 25. 4. 2018 – Současná legislativa ve zdravotnickém zařízení

Pracovní den 25. 4. 2018 – Současná legislativa ve zdravotnickém zařízení

Příklady rozhodnutí ÚOHS ve veřejných zakázkách na zdravotnické prostředky (PDF)

Stáhnout

Lhůty provádění PBTK u zdravotnických prostředků, poznatky z praxe (PDF)

Stáhnout

Jaká je role klinického informačního systém na JIP? (PDF)

Stáhnout

Výběrová řízení pro excelentní technologie (PDF)

Stáhnout

Aktuální zkušenosti s aplikací zákona 201/2017 Sb. (96/2004Sb.) o nelékařských zdravotnických povoláních (PDF)

Stáhnout

Novinky v oblasti přístrojové techniky (PDF)

Stáhnout

Nedostatky při plnění ZoZP (PDF)

Stáhnout

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (PDF)

Stáhnout

Aktuality z oblasti zdravotnických prostředků (PDF)

Stáhnout

Ochrana osobních údajů při poskytování telemedicínské péče (PDF)

Stáhnout