Zpráva z Pracovního dne – Úskalí provozování zdravotnických prostředků

Zpráva z Pracovního dne – Úskalí provozování zdravotnických prostředků

Dne 12.4.2023 proběhl na Novotného lávce tradiční pracovní den ČSZT s názvem Úskalí provozování zdravotnických prostředků.

Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale
také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky.

Nacházíme se v období velkých legislativních změn v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky, a to jak na evropské úrovni (Nařízení evropského parlamentu a rady (EU)
č. 2017/745 (MDR)), tak i na národní úrovni (Zákon 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro). Zavedení nové legislativy do praxe bude v
tomto roce důležitým úkolem pro všechny poskytovatele zdravotních služeb i další fyzické či právnické osoby zabývající se nakládáním se zdravotnickými prostředky. Proto se jednalo o
stěžejní téma tohoto pracovního dne. Věřím, že pozvaní odborníci nám poskytli ucelený přehled o legislativních změnách, které mají dopad na používání zdravotnických prostředků v praxi.

Všechny příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.