Zpráva z Pracovního dne – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Zpráva z Pracovního dne – Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví

Dne 22.10.2021 proběhl na Novotného lávce tradiční pracovní den ČSZT s názvem Technické zabezpečení budov ve zdravotnictví.

Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům). Tentokrát ale i zástupcům z řad projektantů a realizátorů staveb a prostor ve zdravotnictví a všem, kteří se podílejí na technickém zabezpečení budov ve zdravotnictví.

Navrhnout, realizovat a bezpečně užívat veškeré prvky infrastruktury zdravotnických zařízení není lehký úkol. Požadavky všech zúčastněných se musí spojit tak, aby byly respektovány potřeby uživatelů na efektivní chod klinických pracovišť a zároveň byly splněny všechny náležitosti s ohledem na bezpečnost, údržbu a další. Odborníci vystupující na pracovním dnu by měli pomoci získat přehled o problematice, nabídnout k diskusi vlastní názory podložené praxí a možná řešení.

Všechny příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.